Dermed forsvinner Refvik til Oslo, hvor han skal være politidirektør Ingelin Killengreens nestkommanderende de neste seks årene.

Hvem tar over?

— Dette har ikke vært lett for meg. Samtidig som jeg så gjerne vil fortsette som politimester i Hordaland politidistrikt, har jeg alltid vært åpen for nye utfordringer, sier Refvik i en kommentar.

— Det er imidlertid viktig for meg å understreke at jeg trives godt i Hordaland politidistrikt, både med kolleger og med mange utfordrende arbeidsoppgaver, fortsetter han.

Stillingen som politimester i Hordaland vil lyses ut med det første, skriver informasjonsleder Trygve Hillestad ved Hordaland politidistrikt i en pressemelding.

- Trist

I samme pressemelding beklager visepolitimester Bern Solberg Refviks avgang.

— Dette kommer svært uventet og overraskende på oss alle, og jeg tror nok at samtlige ansatte beklager sterkt at han nå slutter. Politimester Vidar Refvik er godt likt, både som fagmann og som sjef.

Vidar Refvik har vært polititjenestemann ved Oslo politidistrikt, lærer ved Politihøyskolen og dommerfullmektig. Fra 1991 til 2001 var han ansatt i Justisdepartementet. Siden da har han vært politimester i Hordaland politidistrikt.

<b>GÅR AV:</b> Vidar Refvik forlater stillingen som politimester i Bergen for å bli assisterende politidirektør i Politidirektoratet.
ODDLEIV APNESETH