Boten er i tråd med innstillingen fra Riksadvokaten.

– Ese får boten for to tilfeller av overtredelse av straffelovens paragraf 325 nr. 1, som gjelder grov uforstand i tjenesten, sier Jan Egil Presthus, leder for Spesialenheten for politisaker.

Bakgrunnen er at Ese var beruset da han besvarte en tjenestehenvendelse i sommer.

Møtte varsleren

Spesialenheten mener Ese også utviste grov uforstand i tjenesten da han to dager senere, i et møte med en tjenestemann, påstod at han hadde vært edru.

Telefonsamtalen fant sted natt til lørdag 27. mai. Til tross for at Ese var beruset, traff han beslutning om eller gav sitt samtykke til at en person kunne settes i arrest.

Mandag 29. mai var Ese i møte med en av tjenestemennene som hadde rapportert om at politimesteren var beruset. I dette møtet hevdet han at han hadde vært edru.

Spesialenheten mener at denne benektelsen virker skjerpende.

Ese trakk seg fra stillingen tidligere i uken.

– Dersom han ikke hadde trukket seg, ville det vært opp til arbeidsgiver å vurdere om han kunne fortsatt i jobben, sier Presthus.

Fungerende politimester Ronny Iden kjenner ikke til om Ese vil godta boten. Hvis han ikke gjør det, ender saken i retten. Ese ønsker ikke å kommentere saken.

Killengreen: – Leit

– Dette er veldig leit, både for Ese, politidistriktet og politiet som sådan. Jeg konstaterer at dette er avgjørelsen som er tatt, og det må vi forholde oss til, sier politidirektør Ingelin Killengreen.

– Kunne Ese fortsatt som politimester?

– For å kunne vurdere det måtte vi sett nærmere på saken. Vi har ikke hatt tilgang til etterforskningsdokumentene. Men da vi fikk kjennskap til saken var det ingen opplysninger som gav grunnlag for å suspendere ham.

Bendiksby, Terje