— Tiden er inne for at Vestlandet får et politihelikopter, med Bergen som utgangspunkt, mener Geir Gudmundsen, politimester i Hordaland.

I dag besøkte justiskomiteen på Stortinget ham og resten av politiledelsen i Hordaland.

— Det er en kjennsgjerning at vi må styrke de verktøyene og den beredskapen som politiet har. Vi har et distrikt med 450.000 innbyggere. En del av dem bor slik at vi vil bruke lang tid på nå frem. Vi har i dag ressurser vi kan sette inn med en enklere forflytting, sier Gudmundsen.

Penger til ett til

Norge har i dag bare ett politihelikopter, stasjonert i Oslo. I kjølvannet av 22/7, kom regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett med kroner til et helikopter til, også det i Oslo.

Samtidig har Hordaland flest redningsoppdrag i landet, ifølge politimesteren. 330-skvadronens SeaKing-helikoptere er stasjonert i Florø og på Sola.

Mens oslopolitiets helikopter blir brukt til overvåkning og beredskap, vil bruken være annerledes i Hordaland, med redningsarbeid og førsteutrykning, ifølge politisjefen.

44 mill.

— Helikopterbruken er mer utbygget i andre etater enn politiet. Luftambulansene startet opp med noen få helikopter. I dag klarer de å dekke det meste av landet innen 20 minutter.

Kostnadene knyttet til full bruk av ett helikopter, er beregnet til 44 millioner kroner i året av Politidirektoratet. Det tallet er basert på at helikopteret er operativt 39 uker i året.

— Det ble gitt en ekstrabevilgning til Østlandet. Da vil jeg legge til grunn at det er mulig å gjøre tilsvarende på Vestlandet, sier Gudmundsen.

Friuke

Ifølge Politidirektoratet, vil ett helikopter bare kunne være i beredskap 75 prosent av tiden, på grunn av vedlikehold. For å ha beredskap hundre prosent av tiden, trengs to.

Politihelikopteret og besetning i Oslo var ute i nettopp en av sine friuker da bomben eksploderte i Regjeringskvartalet 22. juli.