EIRIK DAMSGAARD

Den 58 år gamle politibetjenten er nå tiltalt for å ha brutt taushetsplikten ved grov uaktsomhet.

— Hvor mange straffedømte vender tilbake til jobb i samfunnet? Én av hundre? Jeg går ikke med på at en politimann motarbeider meg slik, sa den tidligere saksbehandleren i Bergen tingrett.

Etter hendelsen måtte mannen i 30-årene innrømme for sjefen at han var straffedømt. Han fikk ikke forlenget sitt engasjement hos skattefogden.

Fryktet «takk for sist»

— Jeg følte at det ikke var korrekt at han skulle behandle min sak. Jeg hadde ingen baktanker, jeg ville ikke skade noen, hevdet politibetjenten i retten.

Det var i 2001 at politibetjenten ville overta eiendom fra sine foreldre. Skattefogden måtte beregne verdien på eiendommen for å fastsette eventuell arveavgift. Ifølge politimannen ble han i første omgang forespeilet en takst som ville gi null i avgift. Da det formelle vedtaket kom, var verdien satt langt høyere.

— Jeg var sjokkert og ringte saksbehandleren. Han var direkte uhøflig. I ettertid kom jeg til at jeg måtte ha møtt ham før, sa politimannen, som sa han har truffet mannen sammen med personer i det kriminelle miljøet i Bergen.

— Men hva mistenkte du ham for, utover å gjøre jobbe sin? spurte aktor.

— At vennene kunne påvirke ham, svarte politibetjenten.

Møte opp i uniform

Omsider endte saken med at politibetjenten vant frem og slapp arveavgift. Men Hordaland Skattefutkontor avslo kravet om erstatning for advokatutgifter på 6000 kroner. Da møtte politibetjenten opp i uniform med et klagebrev. Der stod det blant annet at han gjennom sitt yrke «tidligere hadde vært i kontakt med saksbehandler NN», men at han ikke kunne si mer på grunn av taushetsplikten. Kontorsjefen tok straks saken opp med den ansatte, som innrømmet ar rullebladet ikke var hvitt.

— Det er ikke brudd på reglene å gå med politiuniform på et offentlig kontor. Problemet er at når man leverer et slikt brev og taushetsplikten koples til politiet, sa aktor, førstestatsadvokat Walter Wangberg.

58-åringens forsvarer Erik Mjell mener politibetjenten ikke har brutt taushetsplikten, og at loven ikke rammer den fremgangsmåten han valgte. Rettssaken startet i går, etter at 58-åringen i fjor nektet å vedta 10.000 kroner i bot. Han risikerer nå å måtte betale både boten og saksomkostningene.