Da den unge kvinnen i juni i fjor ble tatt med 100 gram amfetamin, inngikk hun en meget spesiell avtale med politifolkene som avslørte henne.

I stedet for å pågripe kvinnen og reise straffesak mot henne, lot politiet henne kvitte seg med dopet ved et busskur på et avtalt sted i Fana.

Da tjenestemennene fra etterretningsavsnittet senere hentet amfetaminen, rapporterte de at funnet var helt tilfeldig. I rapporten skrev de at de hadde observert usedvanlig aktivitet ved busskuret, og at mistenkelige personer senere hadde etterlatt narkotikaen i terrenget.

Villedet politikolleger

Årsaken til den uvanlige overenskomsten, var at kvinnen var politikilde. Men hun hadde også hatt et seksuelt forhold til en av tjenestemennene på avsnittet.

Politirapporten, som bevisst inneholdt feilaktige opplysninger, ble sendt til Fana-lensmann Norvald Visnes for etterforskning. Dette til tross for at tjenestemannen som hadde ansvaret for kilden, og hans kolleger, visste hvor amfetaminen stammet fra.

Noen måneder senere skrev kvinnen et brev til Hordaland politidistrikt der hun uttrykte misnøye med hvordan hun var blitt behandlet av sin kontakt ved Bergen Sentrum politistasjon.

Det fremgikk både at de to hadde hatt et høyst irregulært, seksuelt forhold, og at de hadde inngått en avtale om at kvinnen ikke skulle komme i heisen for sin befatning med amfetaminen.

BT har vært i kontakt med kvinnen gjennom hennes advokat. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Da ledelsen ved politidistriktet fikk kjennskap til brevet, anmeldte de straks saken til SEFO, som startet etterforskning.

— Etterforskningen var uproblematisk, og alle forklarte seg slik de ble bedt om, sier SEFO-leder i Hordaland, Beate Blom.

— Har mannens overordnete kjent til den private kontakten?

— Vi har ingen opplysninger om at noen andre kjente til dette før ledelsen ble gjort oppmerksom på forholdet i brevet.

Mannen ble ilagt 10.000 kroner i forelegg. Han har sluttet i jobben og flyttet til Oslo.

«Systematisk ukultur»

Under SEFOs etterforskning av amfetaminsaken, ble fire personer kalt inn til avhør med status som mistenkt. Tre av dem var tjenestemenn ved etterretningsavsnittet. Den fjerde var Norvald Visnes. Lensmannen hadde henlagt saken mot politikilden, fordi det ifølge den forfalskede rapporten ikke fantes opplysninger om gjerningsmannen. En av de mistenkte forklarte i avhør at Visnes visste alt om avtalen med kilden.

Etterforskerne valgte å ikke feste lit til denne forklaringen, og Visnes ble raskt sjekket ut av saken.

Fana-lensmannen ønsker ikke å kommentere saken overfor BT, og henviser til politimester Vidar Refvik.

Alle de fire fikk saken sin henlagt, tre for intet straffbart forhold, og én etter bevisets stilling.

— I denne saken er det gjort både personlige feil og systematiske feil. Det er avdekket både manglende kunnskap og rutiner. Det største ansvaret ligger hos dem som hadde avgjørende myndighet. De viste manglende beslutningsevne, sier statsadvokat Jarle Golten Smørdal, som utferdiget foreleggene.

— Hvorfor ble ikke tjenestemennene som forfalsket rapporten straffet?

— Vi har en viss valgfrihet når det gjelder reaksjonsmåte. I denne saken sviktet enkeltpersoner, i tillegg til at det var en systematisk ukultur. Derfor valgte vi foretaksstraff, sier Smørdal.

Hordaland politidistrikt har vedtatt forelegget på 30.000 kroner. Saken mot kvinnen er gjenopptatt, og etterforskes nå av Os lensmannskontor.

ETTERFORSKER: - Politimannen aksepterte forelegget. Det skal ikke forekomme denne typen bindinger mellom en kilde og kildefører, sier SEFO-leder i Hordaland, Beate Blom.
GJEMTE DOP: Det var ved dette busskuret i Tveiteråsveien at politiet lot den kvinnelige tysteren kvitte seg med amfetaminen. Tjenestemennene som hentet dopet, rapportert at funnet var helt tilfeldig.