Hendelsen skjedde ved det psykiatriske akuttmottaket på Sandviken sykehus 11. april i år, skriver VG.

To politibetjenter hadde fulgt en pasient til tvangsinnleggelse ved sykehuset. Etter at vedkommende var levert på akuttmottaket, oppdaget helsepersonellet at den ene politimannen hadde filmet pasienten med mobilen sin.

Inne på akuttmottaket viste tjenestemannen filmen til to andre politibetjenter. Helsepersonellet reagerte sterkt på politimannens oppførsel, og noen dager senere klaget sykehuset til politimester Ragnar Auglend, skriver VG.

«(...) latterliggjøringen av pasienten, to meter fra pasientens rom, blir et uttrykk for manglende respekt i den aktuelle situasjonen», heter det i klagebrevet.

Politimannen har innrømmet forholdet, og politimesteren skriver i et svarbrev til sykehuset at hendelsen vil bli fulgt opp med «en passende disiplinær reaksjon».