«Krapylet har styrt i ÅTTE år uten å få til annet enn forfall av landet! Dette merker folk på kroppen, og vil ikke ha mer av denne handlingslammelsen! Det siste kortet denne sosialistspiren har i ermet er å kjøre fram LØGNER om FrPs politikk...»

Dette skrev politimann i Hedmark politidistrikt, Stein-Robin Kleven Bergh, på Facebook før sommeren.

20.august ble han avskjediget. Setningene over var en av to facebookoppdateringer som ble brukt som begrunnelse.

Politimannen: Dette er bare ytringer

— Krapyl er synonymt med pøbel, og det må tåles og takles av en sentral politiker. Selvfølgelig kunne ordvalget vært heldigere, men jeg har ikke begått kriminalitet. Jeg har ikke slått et menneske i hele mitt liv. Dette er bare et par ytringer, sier Kleven Bergh til Aftenposten.

— Du mener denne saken er politisk motivert. Det kan ikke være at du er avskjediget fordi du ikke viser nettvett som politimann?

— Jeg skrev ikke oppdateringene som politimann, men ytret meg som politiker. Hvis du ser på hva mine partikollegaer og politiske motstandere legger ut, så er det ganske krast. Vi er ikke en totalitær stat. Dette bør være innenfor ytringsfriheten, sier Kleven Bergh.

Politimester: - Langt over grensen

Politimester i Hedmark politidistrikt, Tormod Bakke, bekrefter at politimannen ble avskjediget som følge av to facebookoppdateringer.

— Vi har regler for bruken av sosiale medier, og de går ut på at man skal vise respekt i alle relasjoner. Meldingen om «krapyl» går langt over grensen, sier Bakke.

Kleven Bergh er medlem av Fremskrittspartiet og har styreverv i lokallaget.

— Ville det vært annerledes om han hadde kalt noen andre enn statsministeren for krapyl?

— Det er helt hypotetisk. Som offentlig tjenestemann har du plikt til å utvise lojalitet til dine foresatte. Men man skal vise respekt for alle, både de du er enig med og uenig med. Etter min mening er denne formen totalt respektløs, sier Bakke.

— Er avskjedigelsen politisk motivert?

— Nei, selvfølgelig ikke. Når man jobber i politietaten, må man oppføre seg også i politikken, sier Bakke.

Oppfattet melding som trussel

Det var ikke bare Stoltenbergmeldingen som fikk politidistriktet til å se rødt.

Den andre facebookmeldingen var et svar på en kamerats frustrasjon over en bobestyrer.

«Hei, Stein-Robin, er redd jeg slår han rett ned neste gang jeg ser han. Hva er straffen?» skrev vennen.

Kleven Bergh skriver at han svarte slik på sin facebookside:

«...spørs hvor mye og hvor hardt du slår, altså om det blir legemsfornærmelse, § 228 eller legemsbeskadigelse, § 229 i straffeloven." Så skrev jeg videre: "Uansett.... det er ikke verd det... Må ta innersving på slike på saklig grunnlag og vinne seier ved å få rett..»

Meldingen skal ha blitt oppfattet som en trussel fra bobestyreren, som kontaktet politidistriktet.

Kleven Bergh mener meldingen var det motsatte av truende, siden han forsøkte å roe ned situasjonen i siste setning.

Politimester Tormod Bakke bekrefter at også denne facebookmeldingen var utslagsgivende.

— Ville det vært annerledes om Kleven Bergh hadde en lukket profil?

— Det vil jeg ikke spekulere på, sier politimester Tormod Bakke.

Fikk ikke advarsel

Stein-Robin Kleven Bergh har kontaktet advokat og vil klage på avgjørelsen. Klagefristen er 9. september.

Politimannen reagerer også på at han ikke fikk advarsel om avskjedigelsen, før han fikk et brev i juli om at en mulig avskjedigelsessak ville bli fremmet for ansettelsesrådet.

— Denne hjemmelen for avskjedigelse krever ingen formell advarsel, svarer Tormod Bakke og legger til:

— Men det har tidligere vært diskusjoner om bruken av sosiale medier. Retningslinjene har blitt innskjerpet, og det har Kleven Bergh fått med seg.

— Men han fikk ingen formell advarsel?

— Nei.

Får støtte og facebookvenner

Facebookprofilen til Stein Robin Kleven Bergh har fylt seg opp med støtteerklæringer. Det har fått politimannen til å reflektere mot egen ordbruk.

— En god del av dem som har skrevet på veggen min står på andre siden politisk. «Jeg støtter ikke politikken din, men dette er direkte overkjøring av ytringsfriheten, skriver dem». Det varmer meg, og jeg får respekt for sånne mennesker. I dag ville ordvalget om Stoltenberg vært annerledes, sier Kleven Bergh.