Den 47-årige politibetjenten, som er ansatt ved ordensavdelingen ved Hordaland politidistrikt, må betale en ubetinget bot på 3000 kroner samt saksomkostninger på 4000 kroner for volden.

Hendelsen fant sted i februar 2001 da politibetjenten i samarbeid med en kollega skulle innbringe en mann som satt i en bil på Vågsallmenningen. Mannen hevder politibetjenten tok tak i overkroppen hans, dro ham ut av bilen og slapp ham i bakken.

I dommen uttrykker Bergen tingrett forståelse for at politimannen tok kontakt med fornærmede, ettersom han sto parkert med motoren i gang på et område hvor det var skiltet med innkjøring forbudt. Retten mener imidlertid at politimannens håndtering av saken er kritikkverdig.