Det slår Sogn tingrett fast. En 39 år gammel politimann ble dømt for vold mot en mann i forbindelse med snøscooteraksjonen i mars i fjor.

Sammen med Statens naturoppsyn skulle politiet gjennomføre en aksjon i Sogndalsdalen i Sogndal. Det ble brukt helikopter for å avdekke ulovlig kjøring, og etter hvert ble tre scootere oppdaget ved en hytte. Helikopteret fulgte etter, og så blant annet at de tre ringte med mobiltelefoner, men fikk ikke tak i de tre som kjørte.

Helikopteret landet ved hytten, hvor en mann, en kvinne og to barn befant seg. Mannen hadde en snøscooter med henger, men dette var ikke en av de tre scooterene som var observert tidligere på dagen. Retten har lagt til grunn at mannen derfor ikke var mistenkt for noe straffbart forhold.

Politimannen spurte mannen om å få se på mobilen hans, men fikk ikke tillatelse til det. Etter dette har de to ulike forklaringer på hva som skjedde, men de havnet i et basketak.

Mannen ble lagt i bakken og holdt nede med makt i rundt seks minutter. Politimannen mener at mannen oppførte seg truende, og at dette var årsaken til at han la ham i bakken. Retten mener uansett at politimannen gikk ut over grensene for lovlig nødverge.

Situasjonen ble filmet og filmopptaket ble vist for retten, som ikke mener det ikke var noen grunn til at mannen skulle holdes i bakken så lenge. Mannen kontaktet lege senere samme kveld, og ble sykmeldt i syv dager.

Den 39 år gamle politimannen ble dømt til å betale en bot på 6000 kroner, saksomkostninger på 3000 kroner og erstatning til fornærmede på 1091 kroner.