Politibetjent nektet først å vedta forelegget, som statsadvoakten hadde utferdiget etter innstilling fra Sefo. I Bergen byrett ble han frifunnet. I Gulating lagmannsrett ble han dømt til å betale boten. Dommen er avsagt under dissens, med fem mot to stemmer.

Politimannen, som jobbet på ordensavdelingen da han ble anmeldt i februar i fjor, kjørte vanlig patrulje da han ifølge dommen ikke var tilstrekkelig aktpågivende i et fotgjengerfelt i Småstrandgaten.

Politimannen befant seg utenfor hovedpostkontoret, da han ble kalt til et oppdrag et annet sted i sentrum. Først etter at han svinget inn i Olav Kyrres gate ble sirener og blålys slått på.

En person som var i ferd med å gå over fotgjengerfeltet, hadde ingen mulighet til å vite at politibilen var under utrykning. Selv om ingen kom til skade, oppfattet personen i fotgjengerfeltet situasjonen som farlig, og anmeldte politibetjenten.