Politimannen røpet at en saksbehandler hadde vært i klammeri med politiet.

Resultatet ble at den straffedømte mannen ikke fikk fortsette i jobben. I 2001 ville politimannen overta en eiendom fra foreldrene sine.

Skattefuten måtte beregne verdien på eiendommen for å fastsette eventuell arveavgift. Ifølge politimannen ble han først forespeilet en takst som ville gi ham null i avgift.

Da det formelle vedtaket kom, var verdien satt langt høyere. Politimannen vant frem med klagen, men fikk ikke erstatning for advokatutgiftene på 6000 kroner.

Da møtte han opp hos skattefuten med et brev der han opplyste at han hadde vært i kontakt med saksbehandleren gjennom jobben som politimann, en opplysning retten fant var et brudd på taushetsplikten.