Dette er i tråd med innstillingen fra Sefo, det særskilte etterforskningsorganet for politisaker. Sefo kommer likevel med krass kritikk for måten politiet organiserte eskortetjenesten på da Kinas utenriksminister gjestet Bergen 21. mars 1999.

Politioverkonstabel Vinnes deltok på motorsykkel i ryddegruppen foran bilkortesjen. I Fjøsangerveien kolliderte han med en personbil, og døde momentant.

Brøt direktivet

Sefo peker på at politiet brøt med direktivet for slik tjeneste. Trafikkryddegruppen ble bare satt opp med fem politimotorsykler, mens direktivet sier 6-12. Sefo mener antallet tjenestemenn i ryddegruppen kan ha vært påvirket av hensynet til ressursbruk.

«Avgjørelsen om ryddegruppens størrelse og sammensetning virker tilsynelatende tilfeldig og lite gjennomtenkt», skriver Sefo.

Kommisjonen stiller også spørsmål ved om det i det hele tatt var behov for kortesje med ryddegruppe ulykkesdagen.

Følte seg jaget

Sefo er også sterkt kritisk til at kortesjeledelsen lot sivile kjøretøyer ferdes like foran kortesjen. I direktivet for slik kjøring forutsettes det at trafikk i kortesjens kjøreretning normalt skal dirigeres inn til siden og stanses. Det ble ikke gjort. Bilisten som kjørte ulykkesbilen, forsøkte å svinge unna allerede i nærheten av Flesland, men ble nektet dette. Hun og andre bilførere har forklart at de følte seg jaget frem av politimotorsyklistene.

I Fjøsangerveien, ved Essostasjonen, gikk det galt. Bilføreren som Tore Johan Vinnes kolliderte med, har forklart at hun oppfattet det som om en av politimotorsyklistene dirigerte bilen hennes over det i venstre kjørefeltet. Etter Sefos mening utløste dette ulykken.

Mistenkt

Sefo retter kritikk mot denne politimannens plassering i veibanen, og også for hans tegngiving. Tjenestemannen har hatt status som mistenkt, men saken hans er henlagt fordi intet straffbart forhold er bevist.

Etter ulykken fremkom det kritikk mot politiet for mangelfull opplæring av eskortekjørerne. Sefo har ikke tatt stilling til om disse rutinene er gode nok.

FAMILIEFAR: Tore Johan Vinnes var stolt over datteren Veline og av å jobbe i politiet. Nå har de etterlatte mistet tilliten til korpset han arbeidet i.
Foto: Privat