— Vi skal primært etterforske om ansatte i politiet har gjort noe straffbart i tjenesten. Men det er også et økende fokus på å vurdere om det er systemfeil, altså om det er noe med organiseringen av et foretak eller de overordnede styringssystemene i seg selv som kan medføre straffansvar. Derfor vil vi også vurdere å avhøre personer i ledelsen i Hordaland politidistrikt, sier advokat Einar Drægebø, leder for Spesialenheten Vest-Norge.

— Det er naturlig at Spesialenheten ser på alle sider av saken. Blir jeg eller andre kalt inn, vil vi selvsagt stille til avhør, sier visepolitimester John Reidar Nilsen.

Drægebø sier at etterforskningen foreløpig er i en tidlig fase. Noen avhør er gjennomført, andre er avtalt.

— Vi må få rede på hvordan kommunikasjonen var, og om politiet handlet riktig ut fra den informasjonen de fikk, sier Drægebø.

I tillegg til å etterforske Møhlenpris-dødsfallet opp mot politiloven og politiets instrukser, vil Spesialenheten også se på et tredje element. Drægebø kaller det «profesjonsetisk standard».

— Det handler rett og slett om hvilke krav man kan stille til god og forsvarlig polititjeneste ved denne typen hendelser, sier Drægebø.

— Hvilke kriterier ligger til grunn for den vurderingen?

— Blant annet hvilken opplæring politiet får, hvilken plikt de har til å avklare om noen trenger hjelp - og om det trengs ytterligere informasjon i saken. Vi vil også se på rutinene for å videresende nødanrop til andre etater.

Spesialenheten har fått oversendt lydloggen fra 112-nødanropet som gjaldt Katrine Opsanger Ullestad. Det var en mobilsamtale på to minutter og tre sekunder.

Etter hva BT erfarer, kan også kvaliteten på politiets spørsmålsstilling bli tema for etterforskningen.

— Det eneste jeg vil si om det, er at vi må gjøre en totalvurdering av politiets handlingsmønster. Vårt mandat er å finne ut om det har skjedd noe straffbart, sier Drægebø.

BT spurte i går om å få tilgang på lydloggen eller en utskrift av den.

Men verken politiet eller Spesialenheten ønsker å fortelle hva som ordrett ble sagt, da innringeren varslet politiet om den rusede og forkomne 19-åringen.

— Vi verken kan eller vil gå ut med hva som ble sagt i nødsamtalen, sier visepolitimester John Reidar Nilsen.

— Dere har sagt at ingenting i samtalen tilsa akutt nød. Er det ikke i deres interesse å få frem hva som faktisk ble sagt?

— Det er klare rettslige begrensninger for hvilke opplysninger vi kan gå ut med i slike saker. Å gi noen tilgang på lydloggen, ville være å regne som en straffbar lekkasje fra politiets side, sier Nilsen, og ber BT kontakte Spesialenheten om saken.

— Lydloggen er bevismateriale som vi er pålagt å holde unna offentligheten, er svaret fra Drægebø i Spesialenheten.