Det opplyser politidirektør Ingelin Killengreen til NTB. Også hun reagerer på at det har gått 30 år før en antatt serieforbryter ble tatt.

Fra før har også Riksadvokaten varslet en gjennomgang av etterforskningen i saken.

– Det er avgjørende og viktig at Riksadvokaten vil gjennomgå hele sakskomplekset. For vår del vil også vi gå igjennom dette for å se om det er erfaringer her som gjør at vi kan forbedre oss, sier Killengreen.

Rammebetingelser Justisminister Knut Storberget (Ap) sier til NTB at regjeringen ikke vil blande seg inn i håndteringen av «lommemannsaken». Det overlater han til Riksadvokaten og politidirektøren som rette instanser.

Men regjeringen vil fortsette arbeidet med å skape mer samarbeid mellom politidistriktene.

– Hele politireformens fundament hviler jo på det, sier statsråden.

Siden i fjor sommer er det blant annet etablert datasystemer i politiet som gjør det mye lettere å utveksle informasjon mellom distriktene og som kan identifisere like, sammenfallende saker i forskjellige distrikter.

– Når det gjelder de rammemessige betingelser, så handler det om at vi må organisere, bemanne og utstyre politiet slik at man kan håndtere saker som går på tvers av distriktsgrenser, sier Storberget.

Utfordringer Politidirektør Ingelin Killengreen peker på at det er store utfordringer i saker som strekker seg over mange politidistrikter.

– Vi må spørre oss selv om vi klarer å samkjøre oss godt nok. Vi har et etterretningssystem som stiller oss i en mye bedre situasjon enn før. Men er dette godt nok? Vi må finne ut hvordan vi på en bedre måte kan håndtere «seriesaker» eller saker som sprer seg over store geografiske områder, sier hun.

Hun sier at politiledelsen allerede er i gang med å tenke løsninger. En god stund har politiet jobbet med en annen type saker som krever tilsvarende etterforskningsrutiner, nemlig seriekriminelle fra Øst-Europa som sprer seg over hele Norge.

Nye systemer I den forbindelse har politiledelsen – i nært samarbeid med Riksadvokaten – allerede begynt å utarbeide nye rutiner og systemer som skal møte grenseoverskridende kriminalitet.

– Og ikke minst – alle politidistrikter må da rapportere om de deltar i prosjekter eller saker som sprer seg over flere politidistrikter. Rett og slett at de gjør jobben sin.

– Er det snakk om et mer skjerpet internasjonalt samarbeid i denne type saker?

– Helt åpenbart. Og det er gjennomgående når det gjelder kriminalitetsutviklingen i Norge, at stadig større andel av sakene våre har internasjonalt tilsnitt. Og det betyr at vi også der hele tiden må utvikle oss og bli bedre, sier politidirektøren til NTB.