Det slo ned som et lyn i Senterpartiet da sykehuspresten i helgen varslet at han gir seg på Stortinget. Bare fylkessekretær Øydis Rydland og hans aller nærmeste var orientert.

Etter valget neste år går han tilbake til sin sivile gjerning for å trøste dem som så sårt trenger det. Skjælaaen har permisjon fra prestestillingen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

— Det var ingen spontan, men en veloverveid beslutning jeg orienterte fylkesårsmøtet om. Det er utelukkende private hensyn som ligger bak. Jeg har en kone jeg er glad i, og hun er glad i meg. Vi har fått for lite tid til hverandre i disse syv årene siden jeg begynte på Stortinget. Det blir også for lite tid til å pleie vennskap når man bare er hjemme i helgene, sier Skjælaaen.

Han er den første av hordalandsrepresentantene som bebuder sin avgang etter stortingsvalget i 2009.

Trakk vinnerloddet

— Noen vil nok tro at du kan ha fått sterke signaler om at partiet ønsker et skifte?

— Nei, tvert imot. Mange har stått frem og beklaget beslutningen.

— Du får ikke opparbeide deg full stortingspensjon etter så få år?

— Det gjør meg ikke det minste. Dessuten vil jeg ikke få noen pensjon før jeg er 65 år uansett, sier Skjælaaen, som så vidt er passert 54.

Han havnet på Stortinget i 2001, etter loddtrekning på nominasjonsmøtet. Skjælaaen og Magnar Lussand fra Granvin fikk nøyaktig like mange stemmer, så da avgjorde møtet at det skulle trekkes lodd om hvem som skulle få plass på Stortinget.

— Har du trivdes skikkelig på Løvebakken?

— Ja, det kan jeg forsikre, for det er et privilegium å få være her og drive politikk på heltid. Men jeg skulle av og til ha ønsket at folk hadde vært mer ærlige og spilt med åpnere kort. Jeg gjør meg mine tanker når jeg ser hvor lett det er for enkelte å skifte standpunkt bare for å få litt oppmerksomhet.

— Kan du nevne noen?

— Det gjelder både den ene og den andre, men det gjelder først og fremst folk i opposisjonen som for bare et par år siden sa noe helt annet om hvordan de ville satse på blant annet samferdsel og sykehussektoren, fortsetter Skjælaaen.

- SV har mye å lære

Han har ikke tenkt å gi seg med politikk. Som leder av Senterpartiet i Bergen regner han med å spille en sentral rolle i valgkampen neste år.

— Har du tro på at den rød-grønne regjeringen får fortsette?

— I så fall må samtlige tre partier lykkes. De må se på regjeringssamarbeidet som et vinnerprosjekt. SV-erne er slik sett ikke flinke nok. De ser på kompromisser som nederlag. Jeg må ærlig talt innrømme at vi i Senterpartiet er dyktigere til å legge nederlagene bak oss.

— Hvilke nederlag?

— Se på sykehusreformen som vi er nødt til å forholde oss til, men som vi var imot. Erfaringen har vist at vi hadde rett. Det beste ville ha vært om sykehusene var under folkevalgt styring i fem-seks store regioner, sier politikeren, som nå er nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité. Han er dessuten nestleder i partiets stortingsgruppe.

TRENGER Å LÆRE: Rune J. Skjælaaen mener at SV-folk har mye å lære av Senterpartiet. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ