JENNIFER FOSSNES

Politikerne fra Arbeiderpartiet, Høyre, SV, Kr.F RV, Sp og Venstre forslår i et brev at UDI i stedet for å nedlegge hele asylmottaket, kan redusere virksomheten på Vestlandsheimen til ett bygg. Andre forslag er at nåværende operatør driver mottaket videre eller søker andre løsninger for driften, eller at kommunen finner en løsning for de enslige mindreårige som nå bor på Vestlandsheimen.

— Det er veldig mange mennesker som skal flyttes på. Når de har fått rotfeste i Bergen, må vi imøtekomme dem, sier Strøm-Erichsen.

— Det er åpenbart at regjeringen har lagt strenge krav på UDI, og jeg forstår at de må få mest ut av pengene. Men de kan ikke hele tiden flytte på folk for å oppfylle 90 prosent dekning ved asylmottakene, sier hun.

Det bor nå 104 asylsøkere på Vestlandsheimen, 17 er enslige mindreårige. Disse skal etter planen flyttes til Dale i Rogaland.