Det kommer frem i en undersøkelse som bystyrets kontor har gjennomført (se i faktaboksen på siden).

I siste møtet før sommerferien fikk bystyret presentert resultatene.

Politikerne i bystyreperioden 2007-2011 tegner et dystert bilde over hvordan tilstanden er med dagens politiske system i Bergen.

Et flertall av de spurte mener de ikke er sentrale i utformingen av det viktigste dokumentet i hele kommunen, nemlig Bergen kommunes budsjett på over 16 milliarder kroner.

Bruker ikke tid

Undersøkelsen viser at:

  • Halvparten av representantene mener at bystyrekomiteene ikke bruker tilstrekkelig med tid på arbeidet med budsjett og økonomiplan.
  • Under halvparten av representantene mener at budsjettdokumentet er lett forståelig og har en form som er godt tilrettelagt for politisk behandling i bystyret og bystyrekomiteene.
  • To tredjedeler av representantene mener at bystyret og bystyrekomiteene ikke har en sentral rolle i utformingen av budsjett.
  • Vel halvparten av representantene mener at bystyrekomiteene får tilstrekkelig informasjon for å kunne utøve politisk tilsyn og kontroll på en god måte, mens under halvparten mener at det brukes nok tid på politisk tilsyn og kontroll.
  • Nesten to tredjedeler synes ikke at bystyrekomiteene utøver politisk tilsyn og kontroll på en god måte.

Ikke noe nytt

Bystyredirektør Roar Kristiansen påpeker at svarene fra undersøkelsen sammenfaller med svarene som ble gitt i 2009.

Han anbefaler at det blir gjennomført en gjennomgang og meningsutsvekling i bystyrekomiteene på bakgrunn av resultatene.

Gruppeleder for Høyre, Ragnhild Stolt-Nielsen, mener bystyrepolitikerne er med å påvirke budsjettet gjennom flere saker året gjennom.

— At to tredjedeler mener de ikke er sentrale i utformingen av budsjettet, mener jeg ikke er urovekkende. Jeg hadde vært mer bekymret om to tredjedeler mente de ikke hadde lest budsjettet og ikke visste hva det inneholdt.

Stolt-Nielsen er mer forundret over at så mange mener de ikke utøver politisk tilsyn og kontroll.

— Jeg mener det gjøres mye godt arbeid i komiteene på disse områdene.

Flere problemer

Julie Andersland (V) mener det er to ting som er årsak til problemet. For liten tid til arbeid med budsjettet, og for liten tilgang til informasjon fra administrasjonen.

— Posisjonspolitikerne har bedre tid til å jobbe med dette, siden man starter mye lengre tid i forkant. De har også større tilgang til administrasjonen. Det må legges til rette for at opposisjonen får tilgang på den samme informasjonen.

Oddny Miljeteig (SV) mener dette har vært et problem siden hun kom inn i bystyret i 2003.

— Som komitéleder gjorde jeg forsøk på å få til en seriøs budsjettbehandling i komiteen, men det falt på steingrunn. Alt gjøres opp på kammerset mellom partiene i posisjon.

Bedre i Oslo

Hun mener det er et bedre system i Oslo.

— Der flytter de på penger i komiteene. De har et helt annet og mer grundig arbeid med budsjettene. Skal vi få til noe lignende i Bergen må vi flytte fullmakter ut i komiteene.

Harald Schjelderup (Ap) tviler på at det skjer.

— Dessverre virker ikke den styrende høyresiden så veldig interessert i å endre dagens praksis, og det beklager vi.

Han sier de ønsker lett forståelige budsjettdokumenter som både innbyggerne og de folkevalgte i bystyret kan forstå.

— Deretter må budsjettprosessen lages slik at både folkevalgte og innbyggere føler de kan påvirke utfallet av budsjettet.