TORSTEIN STANGENES

GUNNAR WIEDERSTRØM

Torsdag skrev BT at eieren av de fire tomtene i Nonneseterkvartalet ved siden av ByGarasjen ønsker å bygge en 70 meter høy kontorbygning på 21 etasjer.

Det er slett ikke sikkert Bergen kommune vil godkjenne disse planene.

SVs Oddny Miljeteig er mest skeptisk til planene.

Hun mener skissen utbygger Entra eiendom har laget minner om et monster.

— Vi må ikke lage Rådhuset om igjen, sier hun, selv om hun ikke utelukker at området tåler bygninger som er like høye som Rådhuset.

Hun synes 70 meter blir altfor høyt.

- Fylkesbygget mye lavere

Også Arbeiderpartiets Anne-Grete Strøm-Erichsen er skeptisk.

— Jeg er åpen for å diskutere høyhus i den delen av byen. Men høyhusene som er der nå, Fylkesbygget og DnB, er 25-30 meter lavere enn det planlagte bygget på 70 meter. Jeg synes 70 meter er veldig høyt, men vi skal gi det en grundig vurdering, sier hun.

Hun utelukker ikke at Ap kan gå inn for å tillate at utbygger Entra eiendom kan få lov til å bygge høyere enn eksisterende bebyggelse i området.

- Spennende planer

Den mest positive til planene er byrådsleder Monica Mæland (H).

— Personlig synes jeg det er plass for høyhus på Nygårdstangen og at Statens hus er for lavt. Jeg synes planene høres spennende ut. Vi trenger en ny og spennende arkitektur i Bergen, sier hun.

— Men 70 meter?

— Dette må saksbehandles i forhold til reguleringsplanene. Jeg synes det er vanskelig nå å vurdere 70 meter opp mot 50 eller 60 meter, sier hun.

Hun synes også det høres positivt ut at utbygger kan tenke seg boliger i de øverste etasjene.

- Høres høyt ut

Byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen (KrF) har tidligere sagt til BT at hun vil vurdere tillatt byggehøyde blant annet opp mot hvor mye plass som frigis på bakkeplan og hvordan det påvirker siktlinjene mot Ulriken. Hun har ikke utelukket at bygningen kan bli 70 meter, bare konstatert at det høres høyt ut.

Frps Gunnar Bakke mener Nygårdstangen tåler høyhus.

- Tåler høyhus

I utgangspunktet er Nygårdstangen en nesten ny bydel. Og jeg ønsker både høybygg og spennende bygg velkommen. Her har vi en mulighet til å vise frem ny arkitektur på nærmest nypløyd mark. Og da må ikke konservative politikere legge begrensninger i høyden på nybyggene.

— Så du vil ikke sette noen begrensninger?

— Det må være arkitekturen som bestemmer det. Jeg synes uansett det blir en tåpelig debatt å diskutere 50 meters høyde opp mot 70 meter, sier Bakke.