— Men fasit er ikke gitt, sier Oddny Miljeteig (SV) bestemt.

Det dreier seg om skolebruksplanen, et tre milliarders løft for bergensskolen. Hvor skal det bygges nytt, hvor skal det legges ned og hvilke skoler trenger mest til oppussing? Skolebruksplanen legger føringer for de neste ti årene.

Miljeteig er leder av bystyrets komité for oppvekst, som i går saumfor Arna. Før juleinnspurten i bystyret, skal komiteen innom 43 skoler i samtlige bydeler. Åtte hele dager er avsatt. Først en arbeidsdag til skolebesøk. Deretter tar komiteen imot deputasjoner utover ettermiddagen.

— Høyres skolepolitiske talsmann, Harald Victor Hove, har allerede tenkt høyt om hva flertallet vi vedta: Bare Kronstad skal nedlegges, sa han til BT før sommeren. Blir ikke disse befaringene da bare skuebrød?

— Det Hove gjorde provoserte oss sterkt. Tre partier, som til sammen utgjør et flertall i bystyret, har tatt avstand fra de konklusjonene. Vi drar på befaring med et åpent sinn. Ingenting er bestemt ennå, sier Miljeteig.

Nedgang i Ytre Arna

I Arna er utfordringene flere. En av dem heter synkende elevetall ved Ytre Arna skule:

— Sjokket fikk vi dette året da det meldte seg bare 11 førsteklassinger. Dessverre ser tendensen ut til å gå den veien, sier rektor Leidulv Brunborg og viser med en tydelig armbevegelse at det går utforbakke med det som en gang var byen i byen.

I dag er «byen» Ytre Arna redusert til et veikryss med matbutikk og solsenter.

— Og brudebutikk, legger han til med et smil.

Ytre Arna har plass til 520 elever. I år har skolen 276. Det Brunborg frykter mest er at ungdomstrinnet skal bli overført til Åsane. Den vesle naboskolen Haugland ville da ligge lagelig til for nedlegging.

Brunborg lanserer et alternativ:

— Garnes skule buler ut. Hvorfor ikke samle ungdomstrinnet i bydelen her i Ytre Arna. Da kunne de kanskje slippe å bygge ny skole på Garnes?

— Ingen dum tanke, nikker Frps Tor Woldseth og noterer.

Løftebrudd

Komiteen kom til Ytre Arna fra Lone skule, som trenger påbygg, ikke flere elever.

— Da Unneland skule ble nedlagt, lovet politikerne oss at Lone skulle bygges ut til en fullverdig toparalleller. Men utbyggingen er aldri blitt fullført, sier rektor Britt Torvund til lyttende komitémedlemmer.

Så viser hun dem gamleskolen der malingen flasser av veggene og toalettene er så dårlige at elevene heller kniper igjen til de kommer hjem. Rent og velstelt ja, men ikke norsk 2006-standard.

Nå setter rektor sin lit til skolebruksplanen. Hun også.

ODD MEHUS