Både Olav Akselsen (Ap), Rune Skjælaaen (Sp) og Ågot Valle (SV) er full av lovord om det arbeidet som kretsen rundt Raftostiftelsen og Raftohuset utfører.

— Jeg vil rett og slett oppfordre Raftostiftelsen å søke om støtte over statsbudsjettet, sier Skjælaaen uten å nøle. Han er nestleder i partiets stortingsgruppe.

Rune Skjælaaen er ikke i tvil om at hele Stortinget vil betrakte en søknad med «aller største velvilje», som han uttrykker det. Alle har bitt seg merke i at Raftoprisen og Raftostiftelsen nyter stor internasjonal anseelse som kommer hele Norge til gode, tilføyer han.

- Høy kompetanse

Ågot Valle, som både er medlem av utenrikskomiteen og fungerende leder i SVs stortingsgruppe, ordlegger seg på samme måte:

— Det er absolutt på sin plass å gi Raftostiftelsen statsstøtte. Det arbeidet den gjør setter jeg personlig veldig høyt. Stiftelsen har for lengst bevist at den har meget høy kompetanse. Bare det at Nobels fredspris flere ganger er gitt til personer som like før er blitt tildelt Raftoprisen vitner om de kloke valgene som er gjort, sier Valle.

- Meget velvillig

— Jeg kan love en meget velvillig holdning fra min og partiets side, hvis Raftostiftelsen søker om statsstøtte. Stiftelsen har på en imponerende måte greid å markere seg på den internasjonale arena. Det står det all respekt av. Jeg kan ikke skjønne annet enn at denne stiftelsen vil ligge godt an med tanke på å få støtte over statsbudsjettet, sier Olav Akselsen.

Hans ord teller mye. I Stortinget er han en av Arbeiderpartiets mektigste, i og med at han både er parlamentarisk nestleder og leder i utenrikskomiteen.

I praksis er det Utenriksdepartementet som først tar stilling til en søknad fra Raftostiftelsen, og deretter eventuelt innstiller på støtte i statsbudsjettet for 2009.