Terje Ohnstad (Ap)

— Retningslinjene for skjenkepolitikken i Bergen for denne perioden ble laget i desember 2003. Vi hadde da et ”tak” på nattåpne skjenkesteder og var skeptisk til å endre det. Men vi regnet med at med KrF i byrådet ville de begrense dette. Det har ikke skjedd. Det er nå bare et år igjen til retningslinjene skal evalueres, så vi vil ikke foreta oss noe med dette nå. Men vi støtter forslaget om økt kontroll. Byrådet arbeider nå med å få nye skjenkekontrollører på plass etter at politimesteren i Hordaland gjorde det klart at aktive politifolk ikke lenger fikk ha slike bijobber, sier Terje Ohnstad (Ap)

Hilde Onarheim (H)

— Vi ønsker å bevilge mer penger til kontroll av utestedene og salgsstedene og vi forventer at byrådet følger opp dette. Utesteder og salgssteder som selger alkohol til mindreårige eller berusede personer skal lettere enn i dag kunne miste alkoholbevillingen. Vi ser alvorlig på den økte volden i Bergen sentrum i helgene. Det er en utvikling vi må bekjempe, men vårt syn er at det ikke vil hjelpe bare med å stenge kranene. Vi får heller se hva som kan endres når retningslinjene skal evalueres om et år, sier gruppeleder Hilde Onarheim i Høyre.

Tina Åsgård (SV)

— Vi i SV mener at det skal være enkelt å få skjenkebevilling i Bergen og det skal være rimelig lett å miste den dersom bevillingen blir misbrukt til å skjenke mindreårige eller overstadig berusede personer. Vi registrer at økningen i antall skjenkebevillinger ikke er fulgt opp med mer penger til økt kontroll. Dette må nå økes ganske kraftig, sier Tina Åsgård i Bergen SV.

Liv Røssland (Frp)

— Selv om Frp er et parti med en forholdsvis liberal skjenkepolitikk, mener vi at kontrollen skal være streng. Det er ikke bevilget nok penger til kontroll og vi ønsker å skjerpe dette i den ruspolitiske planen som bystyret skal behandle på mandag. Politikerne må forsøke å finne svar på hvorfor volden øker. Det kan være problemer i samfunnet som dukker opp når folk nyter alkohol. Dette problemet er mer sammensatt enn bare å gå på skjenkepolitikken, sier gruppeleder Liv Røssland i Frp.

Frank W. Hansen (Pp)

— Brudd på skjenkebestemmelsene blir behandlet altfor lemfeldig i dag. Når skjenkesteder serverer alkohol til åpenbart overstadig berusede personer bør skjenkebevillingen gå fløyten omgående. En skjenkebevilling betyr mye for de utesteder som har den og de er redd for å miste den. Økt kontroll kan føre til reaksjoner mot dem som foretar skjenkingen. Jeg kan også være villig til å se nærmere på åpningstidene for skjenkestedene, sier gruppeleder Frank W. Hansen i Pensjonistpartiet.

Kristian Helland(KrF)

Kristian Helland tordner mot det han opplever som unnfallenhet i skjenkepolitikken i de andre politiske partiene.

— I Bergen bystyre er det ingen uenighet om at det skal være streng kontroll på dette feltet. For enkelte partier er dette en flukt. Igjen og igjen blir det uttalt at en skjenkebevilling skal være ”lett å få og lett å miste”. Men når vi så kommer med konkrete tilfeller der vi mener at noen skal miste skjenkebevillingen, rygger de tilbake. Økt kontroll holder ikke som det eneste virkemiddel i skjenkepolitikken. Dette blir for lettvint, sier Kristian Helland.

Torstein Dahle (RV)

Torstein Dahle er langt på vei enig med Kristian Helland. - Kravet om økt kontroll er noe jeg har hørt før. Det var bred enighet i bystyret da de gjeldende retningslinjer ble vedtatt. Både KrF og RV, som tradisjonelt er de partier som er mest restriktive på dette felt, stemte for. Det er helt riktig som politiet hevder at tallet på skjenkesteder har eksplodert. Utviklingen har sklidd ut under byrådets ledelse. Det er antakelig vanskelig å få til noen endring i skjenkepolitikken nå med det flertall som er i bystyret, sier Torstein Dahle i RV.