I dag bruker Bergen minst ni måneder på saker som skal gå unna på seks uker.

I stedet skal klagesakene sendes rett til fylkesmannen som får siste ord.

Klagesakene er blant de viktigste gjøremålene til politikerne i komité for miljø— byutvikling og tekniske tjenester. I hvert fall målt i antall saker. Også bydelsstyrene bruker mye tid på å skifte vær og vind i bitre nabofeider rundt i bydelene.

De aller fleste byggesøknader blir i dag avgjort administrativt. Hvis utbygger ikke får viljen sin, eller naboer ikke blir hørt, ender saken gjerne som klagesak. Først hos administrasjonen, deretter i byråd og til bydelsstyre eller komité. Den som ikke vinner frem der, kan klage videre til fylkesmannen.

Nye krav

Problemet for byråd Nils Arild Johnsen (Sp) er en ny forskrift som trer i kraft 1. juli. Den krever at klagesaker skal være avgjort innen seks uker.

I dag bruker Bergen kommune seks til ni måneder. - Jeg må dessverre innrømme at vi iblant også bruker lenger enn det, medgir byggesakssjef Ann-Iren Fagerbakke.

Byggesakssjefen jobber bevisst med å få ned behandlingstiden - også på klagesaker. I den sammenheng kommer forslaget om å kutte den politiske biten - slik Oslo allerede har gjort.

Med et parlamentarisk system, der saker skal både til byrådet og komité, er det i praksis umulig å rekke fristen på seks uker, fremholder Fagerbakke.

Nils Arild Johnsen sier til Bergens Tidende at han trolig vil gå inn for omleggingen. Ikke bare vil den spare tid, men også kapasitet.

- Helt uaktuelt

Nyordningen for klagesaker vil komme som en av flere tiltak for å få saker raskere gjennom systemet. Særlig i plansaker hevder utbyggere at kommunen somler.

Komitéleder Monica Mæland (H) finner det helt uaktuelt å overlate byggesakene helt og fullt til byråkratene.

— Så lenge nei-holdningen rår, må folk få mulighet til å appellere til oss politikere. Jeg har sett mange eksempler på helt urimelige avslag fra fagfolkene, sier Mæland til Bergens Tidende.

Nyordningen blir ikke gjennomført, uten at et flertall i bystyret ønsker det.

Snillest i bydelene

Tall Bergens Tidende har innhentet hos kommunen viser at særlig bydelsstyrene har en tendens til å snu i klagers favør. Bydelsstyrene behandler enkeltsaker som påbygg og garasjer, mens komiteen får saker som krever dispensasjon fra reguleringsplan.

Av 55 saker fra 2001 ga bydelsstyrene klager medhold i 27 prosent av sakene. Komiteen snudde vedtaket i 16 prosent av sakene.

Fylkesmannen, som er neste klageinstans, snudde 12 prosent av klagene.