• Våre politiske myndigheter har full rett til å pålegge dagligvarehandelen å ta en reell pris for øl.

Gunnar Wiederstrøm

Professor Lars Mathiesen ved NHH er ikke i tvil om at politikerne har full rett til å la alkoholpolitikk og alkohollovgivning være overordnet konkurranseloven.

— Jeg sier ikke noe om hvorvidt det er fornuftig eller ei, men vi har enkelte varer der det er politisk enighet om å holde et høyt avgiftsnivå i den hensikt at prisen ikke skal være for lav.

— Det er også forbudt å bruke disse varene som reklame eller «lokkemat». Når butikker da selger slike varer til under summen av avgift og moms, så er det imot den politikken det er bred enighet om. Da kan politikerne enten heve avgiften for å få prisen opp på det nivå de ønsker, eller de kan pålegge de handlende å holde en reell pris med det avgiftsnivået vi har, sier Mathiesen.

— Det hevdes at næringens motiv for å «dumpe» prisene er å provosere bestemmelser før Lidl begynner sin priskonkurranse?

— Det kan være fornuftig om næringen ønsker å få klarlagt regelverket på en slik måte. Lidl forbindes gjerne med bruk av lavpriset øl som lokkemiddel, mister de dette konkurranseelementet kan det bli enklere for den norske handelsnæringen å konkurrere mot dem, sier Mathiesen.

I Bergen er det seksjon for skjenkesaker som ansvaret for kontroll av salgsbevillinger for øl. Dette kontoret foretar minst tre årlige kontroller på alle salgssteder. Det er i første rekke forbudet mot reklame som blir kontrollert.

Skulle det komme påbud om å kontrollere prisnivået, så vil det være en smal sak for de kontrollørene som allerede er ute. Avdelingen ønsker ikke å kommentere saken før de mottar eventuelle retningslinjer og instrukser om dette.

Etter hva Bergens Tidende erfarer er det ingen i dag som vet hva som vil være en rett pris for pils etter Sosialdepartementets krav.

Kjøpmenn vi har snakket mener at dersom en flaske med 0,33 liter pils skal dekke produksjonskostnader, avgifter og selges «flatt» ut av butikken, vil prisen kunne ligge på rundt kr. 8,50. Muligens noe under. Prisen på 6,50 dekker ikke alkoholavgift og moms på denne avgiften. Det utgjør 6,68 kroner.

Hvor kjedene som i dag lokker med 6,50 vil legge seg - er ytterst uvisst. Noe opp går de trolig.