Politikerne i Komitè for plan og utvikling i Fjell har vært på befaring på lille Trettholmen. Det er her Vindenes har bedt om dispesasjon fra hundremeter beltet og ønsker å bygge et tilbygg til hytten sin, et naust og et utedo.

Etter å ha sett og hørt, kom politikerne til stikk motsatt konklusjon av byråkratene i kommunes planavdeling. Etter en samlet vurdering blir fordelen ved å gi dispensasjon vurdert som langt større enn ulempene, heter det i vedtaket fra komiteens møte etter befaringen.

Totalt misforstått

Da BT skrev om saken for en drøy måned siden, reagerte Vindenes kraftig på at saksbehandleren i planavdelingen hadde brukt observarsjon av den «utryddningstruede» gråsisiken som en del av begrunnelsen for avslaget. Den kjente ornitologen Roar Solheim karakteriserte imidlertid dette som; «totalt misforstått og gorvt overtramp», ettersom den lille finken er blant de vanligste fuglene i Norge.

Skal ha en utstoppet en

Plan— og utbyggingssjef, Berit Karin Rystad, understreket imildertid den gang at gråsisiken ikke var et avgjørende argument for å nekte dispensasjon, og hun så heller kke bort fra at det kommunen hadde skrevet om gråsisiken kunne være en saksbehandlingsfeil.

I politikernes vedtak fra komiteen nevnes ikke gråsisken med ett ord. - Men jeg skal ha en utstoppet gråsisik i nybygget, og vil dedikere hele holmen til en av norges mest utbredte fuglearter, sier Vindenes, og ler godt.

Byggesøknad neste

Han er nå godt fornøyd med politikerne i Fjell, men betenkt over feilene, og det han oppfatter som subjektiv synsing i saksbehandlingen forut for politikernes avgjørelse.

Hvis fylkesmannen nå ikke har innvendinger mot politikernes dispensasjon, vil Vindenes med det første levere inne ordinær byggesøknad. Der regner han nå med å ikke møte motstand, og vil gå i gang med selve byggingen så snart endelig klarsignal foreligger.