Men politikerne nekter for at Trond Mohn har snudd deres meninger.

— Det ville jo være spesielt om vi skulle legge et anlegg til et sted der klubben selv ikke ønsker det, sier komiteens nestleder Kristian Helland (KrF).

I brevet fra Løv-Ham har klubben gjort det klart at Lynghaugparken nå kan utbygges fordi Trond Mohn har sagt at han kan bidra med økonomisk støtte. Det er kun Lynghaugparken han vil finansiere, ikke Krohnegården, som politikerne skulle ha gått inn for torsdag kveld.

Helland innrømmer at en slik styring kan være problematisk, men mener han ikke trenger å forholde seg til Mohns gave fordi politikerne ikke har fått noen formell henvendelse fra Mohn.

— Vi har lest i avisen om Trond Mohns gave. En rik manns penger skal ikke bestemme denne saken, og vi forholder oss til Løv-Hams ønske, sier Helland.

Fotballklubbens ønske er imidlertid direkte styrt av at økonomien i Lynghaugprosjektet nå er løst.

— Jeg ser den problematikken, og vi har hatt en intern diskusjon på dette. Prinsipielt sett er det betenkelig, sier Helland.

Men hvordan han selv vil forholde seg til prinsippene vil han ikke svare på før byrådets utredning er klar senere i vår.

Så sent som 13. januar støttet både Arbeiderpartiet, Høyre og FrP byrådets forslag om å bygge fotballanlegg i Krohnegården. Nå vil også komitéleder Anne-Grete Strøm-Erichsen utrede Trond Mohns favorittfotballbane.

— Pengene har løst ett problem, men det løser ikke den demokratiske prosessen. Skal Lynghaugparken vedtas, må man avklare blant annet grøntforhold og gangsystemet. Folk må kunne bruke parken sin, sier Strøm-Erichsen.

— Hvis penger ikke lenger er et problem, hva kan stoppe Lynghaugparken nå?

— Nå må vi vente til vi får denne saken tilbake fra byrådet, så får vi se. Jeg innrømmer at jeg fremdeles ikke ser de store problemer med å legge anlegget til Krohnegården, bortsett fra at det blir mye støy der, sier hun.

Høyres Hans-Edvard Seim ber om at Trond Mohn henvender seg direkte til politikerne og klargjør hva som er betingelsene for hans gave. Han vil ikke være med på at politikerne lar seg kjøpe av Mohn.

— Betingelsene for Mohns gave bør foreligge før man kan forholde seg til dette. At vi sendte saken tilbake er jo kun fordi vi ikke ville gi Løv-Ham noe de ikke ville ha, sier Seim.

BT prøvde flere ganger å få tak i Trond Mohn i går, uten å lykkes.