GUNNAR WIEDERSTRØM

En grovkartlegging Bergens Tidende har gjort på Nygårdshøyden de siste dagene tyder på at over 70 prosent av leiegårdene og husene med flere leiligheter leies ut rom for rom til studenter. Men også typiske bergenshus i smittene og smauene ned mot Nøstet leies ut til studenter.

Ingen styring

BTs kartlegging stemmer godt overens med de observasjonene andre har gjort i dette området.

— Jeg har lenge anslått andelen studentboliger i dette området å ligge godt over 50 prosent, sier eiendomsdirektør Martha Skauge ved Universitetet i Bergen.

— De kartleggingsforsøkene vi har gjort tyder på at tallene kan ligge på mellom 70 og 80 prosent, sier Geir Eikenes i Nygårdshøyden Velforening. Deres kartlegging strekker seg fra Sverres gate i nord og helt i sør langs Realfagbygget.

Og «hyblifiseringen» har skutt fart de siste årene. Mot slutten av 90-tallet solgte universitetet mange av de bolighusene som de siste 20 årene har vært brukt til kontorer og lesesaler. Disse er stort sett uten unntak omgjort til utleieboliger der rommene leies ut ett for ett i såkalte kollektiver.

I disse dager foregår ombygging av to større hus på Nygårdshøyden, som når de står ferdig, gir plass til nærmere 60 studenter

Og på nettstedet hybel.no ble det denne uken annonsert ledig hybler i nærmere 30 ulike studentboliger med adresse Nygårdshøyden.

Lovet kontroll

Bystyret har gjort flere forsøk på å kontrollere hyblifiseringen. I Kommunedelplan for Nygård ble det gitt et klart forbud når det gjaldt oppdeling av større leiligheter til hybler og toromsleiligheter. Det hadde ingen effekt.

I kommunedelplan for Sentrum, som bystyret vedtok i desember 2001, ble det gjort et nytt forsøk, denne gangen ved å nyansere forbudet. Nå kunne hybler og toromsleiligheter utgjøre maksimalt 20 prosent av en ombygd bolig.

Heller ikke denne nye bestemmelsen hadde noen betydning. Ved å leie ut de store leiligheten rom for rom, der flere enn to personer deler bad og kjøkken, omgås hybelforbudet.