Ikke uventet var byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen den best betalte heldagspolitikeren i fjor.

BT har fått tilgang til oversikten over lønnsutbetalingene til byrådsmedlemmer, ordfører, og varaordfører i Bergen kommune, samt de to eneste i heldagspolitikerne i Hordaland fylkeskommune som er lønnet over fylkeskommunens eget budsjett. Disse er fylkesordføreren og varaordføreren.

Bak Strøm-Erichsen følger fylkesvaraordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF). På bunnen finner vi helse— og sosialbyråd Helen Nordeide Fløisand (KrF).

Ifølge en oversikten fra Bergen kommune fikk byrådslederen utbetalt en godtgjørelse på kr. 703.780,- for jobben hun gjør som kommunens fremste politiker.

Fylkesvaraordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) fikk utbetalt hele kr. 99.500 mer enn fylkesordfører Gisle Handeland (A) - som havner nest sist på rankingen med en lønnsutbetaling på kr. 561.500,-.

— Jeg har et tillegg på vel 100.000 kroner som gruppeleder for Kristelig Folkepartis fylkestingsgruppe. Det er sikkert årsaken til den høye lønnen, sier Selsvold Nyborg, som forsikrer at hun aldri har tenkt over hva hun får i lønn for politikerlønnen.

Hun sier at det ofte er ganske krevende å kombinere varaordførervervet med vervet med gruppeleder.

— Det blir ofte jobbing i helgene, og lange dager i uken. 10-timers arbeidsdag er ikke uvanlig. Hun legger til at hun er vel fornøyd med lønnen hun har som heltidspolitiker.

— Jeg var lektor på Diakonissehjemmets Høgskole før jeg ble heldagspolitiker. Der hadde jeg en typisk «damelønn» på i underkant av 300.000 kroner. Denne jobben skal jeg også tilbake til når tiden som politiker er omme, sier Nyborg, og legger til at hun ikke tror det blir noe problem å gå ned i lønn.

To av byrådene, Tom Knudsen (A) og Per Inge Vannebo (KrF) fikk utbetalt etterlønn fra Bergen kommune i fjor. De ble overtallige da Strøm-Erichsen slanket byrådet 29.oktober. De benyttet seg av retten til etterlønn ut året. Avgåtte byråder i Bergen kommune har rett til etterlønn i inntil tre måneder.

Helsebyråd Helen Nordeide Fløisand har havnet nederst på listen.

Forklaringen er ikke at hun bestyrer et lavtlønt «damedepartement».

— Fløisand var heltidspolitiker i fylkeskommunen året før. Der hadde hun en annen ordning for utbetaling av feriepenger. Dermed nådde hun ikke opp på samme lønnsnivå som de andre byrådene, kommunaldirektør for byrådsavdelingen, Arne Mikael Landro.

Selv om byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen er den best betalte politikeren, er det to personer foran henne på den kommunale lønnstoppen. Det er finansdirektør Per Kristian Knutsen og legevaktsjef Frank Leo van Betten er bedre betalt enn henne. Knutsens topplønn lå ifølge oversikten på kr. 767.657.