Torsdag kveld vedtok kommunestyret på Askøy å legge ned Ramsøy skole. Dette til tross for at kommunestyret egentlig ikke ville legge ned skolen.

Samtidig prioriterer kommunestyret nå opprusting av barneskolene på Askøy. Dermed blir den planlagte byggingen av nye Erdal ungdomsskole utsatt – til tross for at kommunestyret inntil nylig limte merkelappen «haster» på Erdal ungdomsskole.

«Midlertidig» i over 25 år

At byggingen av Erdal ungdomsskole nå er utsatt på ubestemt tid, kan bety at lærere og elever ved Florvåg ungdomsskole må finne seg i enda flere år i nedslitte tyskerbrakker på en skole som er delt i to av en mye trafikkert vei.

Erdal ungdomsskole ble vedtatt bygget som en erstatning for Florvåg ungdomsskole, som har vært stemplet som «midlertidig» i over 25 år.

Fromreide avgjorde

Her er bakgrunnen for farsen: Kommunestyret på Askøy har 43 medlemmer, og trenger dermed 22 stemmer for å fatte vedtak. I avstemningen om de skulle legge ned Ramsøy, stemte bare 21 for nedleggelse. I utgangspunktet ville Frp-utbryter Jan Ove Fromreide (nå Askøylisten) kun stemme for et eget, tredje forslag. Underveis trakk han hele forslaget, og avstemningen ble tatt om igjen. Da stemte Fromreide, har tidligere vært for opprettholdelse av barneskolen på Ramsøy, plutselig for nedlegging. Dermed ble det flertall for nedlegging.

— Lite reflektert

— Dette virker impulsivt og lite reflektert. Jeg er veldig overrasket. Prosessen ble jo plutselig snudd opp ned, sier Leiv Jan Nielsen, rektor ved Florvåg ungdomsskole.

Til tross for vedtaket har han liten tro på at byggingen av den nye skolen på Erdal blir utsatt.

— Det ligger jo allerede et vedtak i skoleplanen at Erdal skal bli bygd. Jobbprosessen er godt i gang, anbudsfristen er 1. oktober. Det er jo bare noen timer til, sier rektor Nielsen.

— Jeg har tro på at politikerne er reflekterte og voksne mennesker med et klart syn, sier en avslappet Nielsen.

Overrasket ordfører

— Det var overraskende at det endte slik det gjorde. Men jeg må ta det til etterretning, sier Askøy-ordfører Kari Manger.

— Vi er kommet i en situasjon der flertallet i kommunestyret ønsker å fortsette Erdal-byggingen som planlagt, og samtidig er imot nedlegging av Ramsøy. Til tross for utfallet av avstemningen, sier ordfører Manger.

— Men det går jo an å jobbe med ting. Gruppeleder i Arbeiderpartiet har invitert til et møte for å se hva som kan gjøres. Jeg vil tro at siste ordet ikke er sagt i denne sammenhengen, sier ordfører Manger.

Tirsdag er det uformelt møte mellom gruppelederne i Ap, Up, Frp og SV for å be tatt saken opp igjen på neste kommunestyremøte, som er 18. oktober.