GARD STEIRO

TROND NYGARD-STURE

— Dersom Bergens Tidendes opplysninger er riktige, så er dette ille. Da må vi gjøre noe. Da må vi rydde opp, sier Fremskrittspartiets gruppeleder i kommunestyret på Askøy.

Han vil ta saken opp i førstkommende møte i formannskapet 31. mai.

— Jeg vil vite hva som har skjedd. Det er umulig å ta stilling til saken utelukkende på grunnlag av opplysninger som fremkommer i mediene.

En umyndiggjort kvinne kan ha tapt hundretusener på salget av tomten hennes: Eiendommen ble aldri annonsert, taksten var mangelfull og prisen lå langt under reell markedsverdi.

Bergens Tidendes artikler om salget har skapt reaksjoner blant politikere på Askøy, men flere folkevalgte vegrer seg mot å blande seg inn fordi Fylkesmannen er kontrollinstans for overformynderiet.

Likevel vil gruppelederne for Høyre og Fremskrittspartiet be om en redegjørelse.

— Jeg synes det er naturlig å stille spørsmål om saken i formannskapet, sier Agnar Berland (H).

Fremskrittspartiets Roald Steinseide mener saken, slik den er fremstilt i BT, gir grunn til bekymring.

— Jeg er nervøs for at den ikke er enestående. Det kan finnes flere liknende tilfeller. Om det er funnet sted urettmessigheter, må vi rydde opp overfor dem det gjelder. Deretter må vi finne ut hvordan systemet kunne svikte på denne måten.