— Vi er kommet på hælene allerede. De nye regionale strukturene bør legges innen ett års tid, sier varaordføreren.

Standpunktet får full oppslutning litt lenger sør på Vestlandet:

— Ett Vestlandsfylke, jo før jo heller, sier Haugesunds ordfører Petter Steen jr, som er Høyre-mann. Han ser spennende utviklingstrekk, ikke minst næringspolitisk og kommunikasjonsmessig i skjæringspunktet mellom Hordaland og Rogaland. Men fylkesordfører Roald Bergsaker i Rogaland er mer nølende:

— Vi må først vite hva som blir de forvaltningsmessige oppgavene for et nytt regionalt nivå, før vi konkluderer, sier han.

Det haster

Men Kommunenes Sentralforbund skynder gjerne på prosessen.

— Jeg tror fylkene selv må ta et initiativ raskt, bestemme seg for hvordan landet skal deles i regioner, og så kjøre en slik prosess. Helst bør dette være klart innen 2003, sier Odd Arild Kvaløy, som er nestleder i KS, senterpartimann og tidligere leder av fylkesordførerkollegiet.

Regionene skyter fart

Vestlandet forbereder seg på den kommende regionaliseringen. 70 deltakere fra Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, både politikere og næringslivsfolk, har i to dager orientert seg om regionenes plass i EU under et seminar i Brussel.

Mange frykter også at staten nå trekker seg unna, og vil pålegge å bremse den prosessen mot sterkere regioner som er startet.

— Signaler tyder på at regjeringen vil trekke den planlagte overføringen av miljøoppgaver og landbruksoppgaver til fylkeskommunene. Legger staten opp til omkamp på disse områdene, betyr det i realiteten av det regionale nivået neglisjeres, sier Torill Selsvold Nyborg.

Staten bremser

— Når en statssekretær ber fylkene vente, er det et signal som forvirrer, sier Roald Bergsaker, som viser til at debatten om fylkeskommunenes fremtid hittil har vært ført på statens premisser, og har vært drevet av direktorater og departementer, uten å være koordinert.

Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende