MAGNE REIGSTAD magne.reigstad@bt.no — Reiseliv har for lenge sittet på sidelinjen, sier Grieg til Bergens Tidende. Hans forventninger til dette forum er kortere vei til toppen og større muligheter til å påvirke beslutninger gjennom politiske kanaler. Grieg, som leder to SAS-hoteller i byen og har 380 mennesker på lønningslisten, forventer at det innen sommeren bør komme konkrete resultater i enkeltsaker.Hans første og viktigste kampsak er at norske flyavgifter må senkes til europeisk nivå. Grieg tror engasjementet hans faller hvis dette bare blir et prateforum.Direktør Helge S. Dyrnes i Bergen Næringsråd sier det slik: - Mye er nå opp til næringslivet.I Kontaktutvalget sitter representanter for LO i Bergen og Omland, Bergen Næringsråd, NHO i Hordaland, Bedrifter og øvrig næringsliv, FoU-virksomhet og politikk. Fundamentet er strategisk næringsplan for Bergen. Byrådslederen lover at den justeres når nye vekstområder åpenbarer seg. Satsingsområder i øyeblikket er fiskeri, maritim sektor medregnet olje og gass, reiseliv, IKT, utdanning og media.