I en pressmelding fra kultur— og ressursutvalget beskyldes fylkesmann Lars Sponheim for å ha erklært krig mot fylkestinget.

Kulturforvaltningen

Pressemeldingen er signert Anne-Beth Njærheim (V), Nils Marton Aadland (H), Neshe Lie (H), Reidun Rasmussen Mjør (H), Sigbjørn Framnes (Frp), Vegard Ask ( KrF), Christopher Backham (A), Siri Klokkerstuen (A), Øyvind Hardeland (A) og Natalie Golis (Rødt).

Anne-Beth Njærheim begrunner den sterke misnøyen med statens mann i Hordaland slik:

— Miljøverndepartementet sendte ut melding om at man kunne søke om midler til å flytte saksbehandling i forbindelse med kulturminnevernet til fylkesmannen. Dette sa et enstemmig fylkesting nei til. Likevel har Fylkesmannen i Hordaland søkt om disse midlene i ettertid.

- Sentralisering av makt

5. april sendte nemlig Sponheim brev til Miljødepartementet. Der søker fylkesmannen «om å få delta i forsøk med samordning av statlege motsegner til kommunale planar, også den delen som omfattar fylkeskommunens motsegnskompetanse innan kulturminnevernet».

Det er altså dette som setter sinnene i kok og får de folkevalgte til å reagere.

— Dette innebærer en sentralisering av makt fra fylket til staten og en flytting av makt fra fylkespolitikerene til statleg byråkrati. Vi har behandlet det politisk og sagt nei til det, sier Njærheim.

- Åpenhet viktig

Arbeiderpartiets Ruth Grung humrer når bt.no snakker med henne.

— Sponheim har jo ligget i konflikt med Monica Mæland. Nå går han i strupen på oss politikere i fylket, sier hun.

- Er dette en viktig sak?

— Ja. Det er politikere som skal behandle saker der kulturminner står i konflikt med for eksempel bygging av ny vei eller kjøpesenter. Da kan folk få vite hva som skjer, ettersom sakene behandles i åpne politiske møter. Dersom fylkesmannen skal ta hånd om dette, blir det behandlet av en saksbehandler, og vi mister åpenheten, svarer Grung.

— Dessuten er politikere bedre egnet til å avgjøre dette enn for eksempel en jurist hos fylkesmannen, legger hun til.

- Vi har sagt fra

Anne-Beth Njærheim står fast ved at Sponheim har erklært krig mot fylkespolitikerne.

— Ja, det er slik vi oppfatter det. Vi folkevalgte har sagt klart fra om vi ønsker kontroll med kulturminnevernet. Likevel søker Fylkesmannen om midler for at staten skal overta denne oppgaven fra oss her lokalt, svarer Njærheim.

— Fylkesmannen ønsker åpenbart å avpolitisere kulturminnevernet, legger hun til.

- Har misforstått

Fylkesmann Lars Sponheim mener det hele bygger på en misforståelse.

— Dette handler kun om den myndigheten som fylkeskonservatoren har på vegne av riksantikvaren. Så fylkespolitikerne har misforstått når de tror dette handler om å flytte kulturminneforvaltningen, sier han.

Reformen kan tvert i mot være til fordel for fylkespolitikerne, skal vi tro Sponheim.

— Dette handler om å rydde opp i den forsmedlighet fylkespolitikerne opplever, at deres administrasjon kan overprøve sine egne politikere, sier han.