BT skrev i går om bekymringsmeldinger fra ansatte, tillitsvalgte og samarbeidspartnere om at Navs hjelpemiddelsentraler kaster brukbare hjelpemidler og kjøper inn nye i stedet for å prioritere gjenbruk.

Årsaken skal være at at sentralene selv må betale for gjenbruk, mens nyinnkjøp belastes et rettighetsbasert nasjonalt budsjett. Nav avviser påstandene.

Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF) vil nå kreve svar på hvilken versjon som er riktig.

— Det ser ut som man har en bruk og kast-filosofi. Både fra et forvaltningssynspunkt og fra et miljøsynspunkt er dette så alvorlig at jeg synes det er all grunn til å forfølge saken videre, sier Syversen.

Viste til regelendring

Han sitter i kontroll— og konstitusjonskomiteen, som i januar skal ha høring om Riksrevisjonens rapport om Nav.

— Jeg mener det er naturlig å også ta opp denne problemstillingen i høringen. Når flere melder om så stor svikt i systemet, vil vi ha klarhet i hva dette kan skyldes, sier Syversen.

I fjor vår og i høst stilte representanter fra KrF skriftlige spørsmål til de daværende arbeidsministerne Bjarne Håkon Hanssen og Dag Terje Andersen, om gjenbruk og kassering av hjelpemidler. Spørsmålene kom etter at henholdsvis ansatte og en samarbeidspartner som jobber med gjenbruk av hjelpemidler slo alarm.

Svaret fra statsrådene var det samme begge ganger: De mente bekymringsmeldingene måtte bunne i en endring i kravene til gjenbruk fra 2008. I stedet for å stille ett samlet krav til gjenbruk av alle hjelpemidler, prioriterer man nå enkelte kostbare produkter. Av disse skal halvparten gjenbrukes. For resten er kravet senket til 10 prosent, fordi det ifølge Nav ikke nødvendigvis lønner seg å gjenbruke mer.

**Les BTs leder:

Bruk og kast i Nav**

Vil ha bedre registrering

— Jeg er forundret over en slik holdning, som sier at hvis vi klarer å gjenbruke ti prosent, er det bare å kaste resten og kjøpe nytt. Da må ledelsen spørre seg om det er noe i målsettingene som oppfordrer til dårlig forvaltning av offentlige midler, sier Syversen.

Han reagerer også på at Nav ikke registrerer hvor mange av hver hjelpemiddeltype som gjenbrukes. I stedet føres det statistikk over totalverdien på gjenbruk. Ifølge Nav gjør man det slik for å ikke bruke unødige ressurser på registrering av hva som skjer med den enkelte gjenstand, og for å unngå feilregistreringer.

— Poenget her er at man må ha en måte å registrere dette på som gjør at det er etterprøvbart. Jeg synes første bud er at man må endre systemet slik at man ser hvilke gjenstander man faktisk gjenbruker, sier Syversen.

- Sjokkerende

Også Høyre-leder Erna Solberg reagerer på opplysningene som kom frem i BTs artikkel.

— Jeg synes det er sjokkerende hvis man bare ser på sitt eget budsjett, og ikke føler et totalansvar for pengebruken i offentlig sektor, sier hun.

Solberg mener Nav-ledelsen burde varslet departementet dersom budsjettene til vedlikehold og gjenbruk er for stramme.

— Én ting er at sentralene har fått beskjed om å holde budsjettet. Men spørsmålet er hva Nav-ledelsen og regjeringen gjør hvis budsjettet er så trangt at det fører til at sentralene heller kjøper nye hjelpemidler. Det kan ikke være slik at en bare skal ha fokus på sin egen lille bit av forvaltningen, og så renner pengene ut den andre veien, sier Solberg.

BT lyktes ikke i går i å få en kommentar fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet i denne saken.