KAN BLI DYRT: Tunnel fra Fyllingsdalen til Arna kan få en prislapp på mellom 5 og 6 milliarder kroner, ifølge styret i Arnatunnelen AS. Det vil sannsynligvis finansieres av bompenger, sier styreleder i Arnatunnelen og administrerende direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke.
ODD MEHUS

Etter at Statens vegvesens konseptvalgutredning i 2011 gikk mot bygging av Arnatunnelen med utløp på Nygårdstangen, har Arnatunnelens forkjemperne jobbet intenst med å få på plass en ny plan. Mandag ble den lansert på et møte i regi av Bergen Næringsråd.

To mulige hovedalternativer presentert:

  • En 12 kilometer lang tunnel fra Fyllingsdalen via Fjøsanger til Espeland, og tre kilometer vei i dagen til Indre Arna (alternativ 1 på kartet). Dette forslaget er nytt.
  • Eller en 14 kilometer lang tunnel direkte fra Fyllingsdalen via Fjøsanger til Arna (alternativ 2). Dette alternativet har vært kjent lengre.
  • Ringveivariasjoner av disse alternativene, med forslag om blant annet tilknytning til Hop, Eidsvåg og Vågsbotn, ble også lagt frem.

Ringvei og E39

— Jeg synes forslaget som går via Espeland er det mest spennende. Det går så langt sør at det vil kunne erstatte den planlagte Ringvei øst, sier Marit Warncke, styreleder i det kommunalt eide Arnatunnelen AS.

På oppdrag av selskapet har sivilingeniør Helge Hopen utarbeidet mulighetsstudien som ble presentert for bergenspolitikerne. Han presenterte tunnelen som en løsning på mange av Bergens trafikkproblemer, og en avlasting for innfartsårene i nord, sør, øst og vest. Veien vil sannsynligvis bli bompengefinansert, bekrefter Warncke.

Hopen ser for seg at tunnelen kan være en del av et fremtidig ringveisystem for Bergen.

— Arnatunnelen har en lang forhistorie, men nå må den vurderes på nytt. Den kan være en del av det fremtidige E39, sa han, men understreket at planleggingen fremdeles er i en tidlig fase.

TUNNEL, IKKE LUFTSLOTT: - Dette er foreløpig enkle skisser, men de er realistiske, sa sivilingeniør Helge Hopen om planene for Arnatunnelen på møtet i Bergen Næringsråd mandag. Lokale politikere over hele spekteret tok godt imot planene.
ODD MEHUS

Hallelujastemning

Bergenspolitikere var invitert til møtet for å høre om tunnelplanene og komme med innspill. Arnatunnelen AS sitt mål er å legge frem et forslag som kan behandles på bystyrets første møte til høsten. SV og Byluftlisten glimret med sitt fravær, men ellers var mottakelsen fra de fremmøtte politikerne på grensen til ekstatisk. Harald Schjelderup (Ap) mente det var en historisk dag.

— Dette er som musikk i våre ører. Et bredt, tverrpolitisk samarbeid bør være et utgangspunkt for disse planene, sa han.

Byråd for utvikling, klima og miljø, Filip Rygg (KrF), var enig.

— Vi har nå en realistisk løsning. Derfor må vi må unngå at Arnatunnelen blir en evig planleggingstunnel, sa byråden.

- Trengs mer analyse

Statens vegvesen, representert ved Magnus Natås og Olaf Lofthus fra Hordaland Vegkontor, var også positive, men hakket mer avbalanserte. De understreket at veiprosjekter alltid har uforutsette sideeffekter, og at ytterligere analyse derfor er viktig.

— Selv om man avlaster veinettet, tilfører man også trafikk når man bygger vei. Å gå ut og love at dette vil redusere trafikken på Danmarks plass med 50 prosent er farlig, sa de om Hopens presentasjon på møtet.

De mente det er viktig å sette i gang en formell prosess, om planene skal realiseres.

— For ti år siden det ble holdt et lignende idémøte om Sotrasambandet. Ting har tatt sin tid siden den gang, sa representantene fra Statens vegvesen.

— Så lang tid skal det ikke ta for oss, repliserte styreleder Warncke og erklærte møtet for opphevet.