Torsdag skrev Bergens Tidende at Fjord Line må kjøre miljøvennlig naturgass 1158 kilometer fra fergeleiet utenfor Stavanger til Hirtshals. Årsaken er at de ikke får fylle tanken på fergene mens passasjerene er om bord i Norge. Dette er imidlertid lov i Danmark.

Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, reagerer kraftig på saken.

— Dette beviser bare Noregs håpløse og idiotiske regelverk. Regjeringen prater fint om hvor viktig det er å bruke miljøvennlig drivstoff, men har hindringer som gjør at det er håpløst å gjennomføre, sier han.

— Det er rett og slett molbopolitikk.Han får støtte fra Siri Meling, stortingspolitiker for Høyre. Meling utfordrer regjeringen til å tilrettelegge for at Fjord Line kan få fylle skipene i Norge.

— Vi må premiere og tilrettelegge for selskap som ønsker å gå foran, og som gjør store investeringer for å ivareta miljøhensyn. At de må kjøre naturgass til Danmark for å fylle en ferge som skal til Norge, blir latterlig, sier hun.

- Treg prosess

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har ansvaret for reglene rundt bunkring av flytende naturgass (LNG) på passasjerbåter når bunkringen skjer fra land. De forteller at det ligger sikkerhetshensyn til grunn for regelverket.

— Når dette er tillatt i Danmark og Sverige, så vil det forundre meg om norske myndigheter vil komme til en annen konklusjon ved ny vurdering, sier Meling.Hoksrud mener regjeringen bør engasjere seg aktivt i saken.

— Til syvende og sist er det regjeringen som kan gå inn og overstyre dette. Hvis de skal ha troverdighet på miljøpolitikk bør de vise handlekraft og bidra til en løsning raskt.

Innfører strakstiltak

Ingvald Fardal, administrerende direktør i Fjord Line, forteller at Fjord Line gjør endringer i seilingsplanen for å redusere frakten til Danmark. Per i dag må cirka 20 prosent av naturgassen fraktes til Hirtshals i tankbiler.

— Vi gjør nå endringer slik at fergen kan ligge to timer lenger i Risavika. På den måten får vi fylt mer gass der, og mindre gass i Danmark. Hvor mye vi vil spare på dette vil først være klart på søndag, sier han.

— Dette er så langt vi kan strekke strikken.

Fardal forteller at han har forståelse for at det blir utfordringer med helt ny teknologi, men at det haster å finne en løsning.

— Vi skulle jo gjerne hatt det klart når vi startet opp. Men når skip nummer to blir klart om et halvt år, blir det kritisk.

Når neste ferge settes inn blir nemlig liggetiden i havn så kort at Fjord Line kan bli nødt til å frakte alt drivstoffet til Danmark.

Statssekretær: Merkelig

Statssekretær i samferdselsdepartementet, Geir Pollestad (Sp), sa torsdag til Stavanger Aftenblad at han ville sjekke ut saken nærmere, og ta saken videre.

— For meg høres det ikke særlig fornuftig ut at man kjører naturgassen hele veien til Hirtshals for å tanke, sier Pollestad.

Han var imidlertid usikker på om dette er en sak som faller på hans departement.

DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet opplyser til Bergens Tidende at det er DSB som har ansvaret for å forvalte regelverket på dette området. En konsekvensutredning er ute til offentlig høring med høringsfrist 9. september. Fordi Justisdepartementet vil være klageorgan kan de ikke uttale seg konkret om denne saken nå.

— Jeg kan ikke kommentere denne saken, sier statssekretær Tonje Brenna (Ap).