— Nygårdsparken er en stor frisone for narkotika og tyvegods. Jeg og flere kolleger mener å se at omsetning av stoff, voldsbruk og ran knyttet til parkmiljøet bare øker. Det er skrekkelig det som skjer der nå. Sånn kan det ikke fortsette, sier Vigerust.

Gjennom åtte år i bergenspolitiets gjengangeravsnitt er politiadvokaten sjokkert over utviklingen i Nygårdsparken. Gruppen har lister med over 100 av de mest aktive kriminelle i byen - mange av dem narkomane som vanker i parken, og samtidig driver med omfattende tyverivirksomhet.

 • De ser ut til å være relativt upåvirket av all innsatsen politiet bruker på dem, sier Vigerust oppgitt.

Nedsabling

Nygårdsparken, torsdag formiddag: Vigerust møter BT, rundt oss skjer handelen åpenlyst.

 • E' det nåkken som har «nøtter»?, spør en kar, han kommer opp på siden av politiadvokaten.
 • Har du sub?, spør en annen med flakkende blikk.

Vigerust står med svart strikkelue på i den nyankomne vinterkulden. Han rister på hodet.

 • Frisonen i Nygårdsparken må bort. Da må det skje en grunnleggende endring av hele parkområdet.

Nå vil han ha ideene sine inn i debatten om hva som bør gjøres med Nygårdsparken.

 • Vi må frata de narkomane muligheten til å ha parken som et skjulested for seg selv, narkotika og tyvegods, sier han og tar sats:
 • Fjern all beplantning og alle trær uten reell kulturhistorisk verdi. Parken må bli gjennomsiktig, med innsyn fra langt hold på alle kanter. Da blir den sosiale kontrollen bedre, mener Vigerust.

Politiadvokaten mener parken i sin nåværende form representerer et så stort ordens- og bruksproblem for Bergen sentrum at man må tenke nytt og stort.

 • Du går altså inn for å sable ned alt i hele parken?
 • Ja. Ellers vil de narkomane bare flytter seg internt. Det er ikke ett begrenset problemområde i parken. All trafikken inn og ut, og skjulte depoter for narkotika og tyvegods, gjør hele området utrygt for folk.

«Kan ikke lukke øynene»

 • Flere vil si at å sprenge miljøet på denne måten bare betyr å flytte problemet?
 • Da får vi jage dem videre til de slutter å ruse seg offentlig i sentrum. Vi kan ikke lukke øynene lenger og si at de få være et sted. Uansett tror jeg kjøp og salg av narko og tyvegods vil bli vanskeligere hvis vi sprenger miljøet i parken.

— Det er strengt tatt politiets oppgave å ta seg av problemene i Nygårdsparken?

Vigerust smiler skjevt.

 • Vi driver kun sirkulasjonspolitikk: Vi tar brukerne og sender dem tilbake igjen til parken. Kjerneproblemet får vi ikke gjort noe med, nemlig at narkomiljøet har overtatt parken og gjort den ubrukelig for folk flest. Patruljering er også vanskelig. Det er bare å løpe 10-20 meter, så er man i skjul av busker og trær.t

Fastlåste bergensere

Vigerust, selv østlending, mener bergensere flest henger fast i en tankegang der parken for all del ikke skal røres.

 • Jeg mener toget er gått for å ta parken tilbake i sin nåværende form, sier han.

Og Vigerust ser for seg ytterligere tiltak:

 • Kommunen kan sette opp videoovervåking i hele parken, kombinert med høye lysmaster for å belyse området. Kanskje må også hele det øverste jordsmonnet, 10-20 centimeter, spas opp og fjernes for å få bort urene sprøyter.

Enig med politiadvokaten? Si din meinng her.