Lørdag 19. mai 2012 kom tollere på sporet av en campingvogn på Ryen i Oslo øst. De kontrollerte vognen og fant 14,45 kilo amfetamin og 51,5 kilo hasj. I trekkbilen satt en 36 år gammel nederlandsk mann og hans far på 70 år. De innrømmet at de hadde fraktet hasj, men sa de ikke var klar over at det var amfetamin i campingvognen. De ble tatt, og etterforskningen førte politiet til Bergen.

Politiinformant

Der pågrep politiet en 36 år gammel mann, som nå er dømt til seks års fengsel i Oslo tingrett. To andre menn på 35 og 42 år ble også pågrepet og dømt.

Retten mener 36-åringen i Bergen sto bak innførselen av partiet, muligens med andre. Dette bygges blant annet på telefonsamtaler og tekstmeldinger fra hans telefon til andre involverte i saken. Under rettssaken nektet mannen for at han hadde noe med narkotikaen å gjøre og mente at andre kunne ha brukt hans telefon.

36-åringen opplyste at han var politiinformant, noe som ble bekreftet av et vitne. Retten ser «ikke at det er noen motsetning mellom å være informant og selv drive med lovbrudd, noe som ikke sjeldent forekommer. Tvert om kan dette nettopp føles som trygt vern mot at politiet ønsker å kikke informanten i kortene. I vår sak er det tydelig at politiet ikke har latt seg forblinde av tiltaltes opplysninger», heter det i dommen.

— Jobber svart

Mannen som er bosatt i Bergen har kone og flere barn. Han opplyste i retten at han mottar tilskudd fra Nav, jobber svart og har en grei økonomi. Han er også tidligere straffet for narkotikakriminalitet. Av dommen fremgår det at han og konen har sendt betydelige beløp ut av landet til tross for at de har en beskjeden inntekt.

35-åringen og 42-åringen nektet også straffeskyld, men retten mener de skulle motta stoffet fra de to nederlenderne og frakte det til 36-åringen i Bergen. Domstolen fant det ikke bevist at de var skyldige i innførsel av stoffet.

Penger ut av landet

— Vi konstaterer at domstolen har dømt alle de fem tiltalte, noe vi mener er helt korrekt. Vi registrerer imidlertid at de to som fraktet stoffet til Norge, ble trodd på at de ikke visste at de fraktet amfetamin og trodde det kun var hasj, sier statsadvokat Trude Elisabeth Sparre til BT.

De to som fraktet stoffet i campingvognen ble dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder og 3 år og 2 måneder. De to andre fikk fengsel i 3 år og 3 år og 6 måneder.

Stort sprik om straff

Aktor Sparre mener straffene er milde.

— Retten er imidlertid enig med oss i at 36-åringen i Bergen var organisatoren bak dette, sier hun.

Sparre mente at de fem burde ha fått til sammen over 39 år bak murene, mens retten mente at 19 år og 2 måneder var tilstrekkelig reaksjon.

Det er Riksadvokaten som tar stilling til om dommen skal ankes fra aktors side. Sparre forteller at hun vil avvente hva de domfelte gjør før ankespørsmålet vurderes fra aktors side. To av dem har varslet at de vil anke. Tre har tatt betenkningstid.

Det har ikke lyktes BT å få kommentar fra 36-åringens forsvarer.

AMFETAMIN: 14 kilo amfetamin var lastet i svarte plastsekker og ble funnet i en campingvogn i Oslo. Stoffet skulle til Bergen, mener politiet.
TOLLVESENET