— Det har høy prioritet å få en rask avklaring i denne saken, sa justisminister Grete Faremo da hun besøkte politiet i Bergen i midten av januar.

Opprinnelig var det meningen at politiet skulle få bygge nytt på den såkalte trekanttomten på Nygårdstangen. Politiet har hatt opsjon på tomten i flere år.

Planla ombygging

Så ble det lagt planer om å bygge om og utvide dagens politistasjon i Allehelgens gate. Entra Eiendom har laget tegninger som viser at arealet kan utvides fra 14.000 til 20.000 kvadratmeter.

- Vi venter bare på klarsignal fra departementet for å kunne gå i videre drøftelser med Entra Eiendom, sa politimester Geir Gudmundsen til BT i januar.

Men i stedet for et klarsignal har det kommet krav fra Politidirektoratet om at saken utredes på nytt — i form av en såkalt konseptutvalgutredning.

— Vi har startet en prosess der vi skal innhente dokumentasjon på om det er samfunnsøkonomisk mer forsvarlig å gå ut i markedet og leie. Vi skal beskrive ulike alternativer, om vi skal pusse opp dagens bygg, om vi skal bygge nytt, eller leie, sier administrasjonssjef Arne Vidar Hansen i Hordaland politidistrikt.

Tar flere måneder

- Med andre ord er prosessen tilbake til start?

— Det kan du kanskje si, men vi har veldig mye data fra før, som bare må oppdateres med tanke på tiden som har gått. Vi har fått beskjed om å starte dette arbeidet, og det har vi gjort.

- Hvor lang tid tar det?

— Det vet jeg ikke, men jeg håper vi vil bli ferdig i år, sier Hansen.

Norge har tidligere fått kritikk fra Europarådets torturkomité fordi cellene i kjelleren på politistasjonen mangler dagslys. I tillegg har Arbeidstilsynet påpekt at bygningen er uhensiktsmessig for de ansatte.

— Det eneste pålegget fra Arbeidstilsynet vi ikke har oppfylt, er det som gjelder de bygningsmessige forholdene på politihuset. Vi utfordres til de grader av de bygningsmessige begrensningene. Men folk på huset er veldig tålmodige, sier Hansen.

Byrådsleder Monica Mæland har flere ganger tidligere etterlyst svar fra departementet på om politiet skal benytte seg av tomten på Nygårdstangen.

politihus1_65a77fk1_468758a.jpg