• Heldigvis er det sjelden politiet opplever en slik svikt, skriver redaktøren i Politiforum om Monika-saken.

Fredag den 13., samme dag som innholdet fra boken til Monika-varsleren Robin Schaefer begynte å spre seg i norske nettmedier, skriver Politiforum på lederplass at «Ledelsen må gå — skandale i Bergen».

De har sviktet politifaget, de har sviktet jussen og de har sviktet det å være leder

Fra Politiforums leder

Redaktør Ole Martin Mortvedt innleder med disse tre setningene:

«Heldigvis er det sjelden politiet opplever en slik svikt som det vi nå er blitt vitne til. Alle gjør vi våre feil. Men en så åpenbar mangel på vilje til å erkjenne sine egne feil som politimester Geir Gudmundsen åpenbarer i Monika-saken, er uvanlig.»

- Oser av mistillit

Lederen stiller også spørsmålet om Monika-saken - som «handlet om en svak, liten familie» - hadde blitt henlagt hvis åstedet var hos en ressurssterk familie.

Politimester Geir Gudmundsen i Hordaland
Visepolitimester Gunnar Fløystad
Politiinspektør Sidsel Isachsen

Mot slutten av lederen — og etter en gjennomgang også av de døve ørene varsleren ropte for - skriver Mortvedt:

— Det oser av mistillit til Geir Gudmundsen, Gunnar Fløystad og Sidsel Isachsen. De står som ansvarlige for at Hordaland politidistrikt, som det eneste politidistriktet, faller i tillit hos befolkningen. (...). De bør ta sin hatt og gå.

Fløystad er visepolitimester i Hordaland. Isachsen var påtaleansvarlig for den første Monika-etterforskningen, den som i 2012 endte med henleggelse som selvmord.

Politibladredaktøren skriver videre om de tre:

— De har sviktet politifaget, de har sviktet jussen og de har sviktet det å være leder.

«Tynnslitt tillit»

Politiforum utgis av Politiets Fellesforbund (PF), den størstefagforeningen i politi- og lensmannsetaten.

Nasjonal forbundsleder Sigve Bolstad sier fredag ettermiddag et han er helt ukjent med innholdet i lederen.

— Uansett er Monika-saken en svært alvorlig sak. Jeg reiser mye rundt i landet. Der registrerer jeg stor interesse for Monika-saken, og at tilliten blant medlemmene begynner å bli tynnslitt, sier Bolstad.

Han sier likevel at «ingen kommer springende» til ham for å kreve politiledelsens avgang i Hordaland.

PF-lederen presiserer at de ikke er en ansettelsesinstitusjon eller domstol.

— Vi verken ansetter eller avskjediger ledere. Men vi følger nøye opp det våre medlemmer kommer med, sier Bolstad.

Krav: - Til bunns

Ifølge den nasjonale forbundslederen gir mange av de cirka 15.000 medlemmene uttrykk for at Monika-saken går på tilliten og troverdigheten løs for norsk politi.

— Kravet er at man må komme til bunns i saken, og at det må tas grep for å gjenreise tilliten, sier Bolstad.

Vi kan umulig uttale oss om skyld i den ene eller andre retning

Tore Salvesen, Norges Politilederlag Hordaland

Politiinspektør Tore Salvsen, som er i Norges Politilederlag (NPL) Hordaland, sier til BT at Monika-saken fortsatt er under etterforskning - og at de som organisasjon derfor umulig kan uttale seg om skyld i den ene eller andre retning.

— Som fagforening er vi opptatt av å lytte, få informasjon og ta lærdom av det som kommer frem, og av det samfunnet stiller som krav til politiledere. I den grad det er gjort noen feil, og ledere i Hordaland kan gjøre noe med det i fellesskap, skal vi som fagforening gjøre vårt for å påvirke det, sier Salvesen.

Han opplyser for ordens skyld at verken Gudmundsen, Fløystad eller Isachsen er medlemmer i NPL.

«TYNNSLITT»: Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund sier det ikke er forbundets jobb å avskjedige ledere. - Uansett er Monika-saken en svært alvorlig sak. Jeg reiser mye rundt i landet. Der registrerer jeg stor interesse for Monika-saken, og at tilliten blant medlemmene begynner å bli tynnslitt, sier Bolstad.
Ruud, Vidar
STØTTE: Cirka to av tre som hadde stemt like før klokken 16 fredag, støtter innholdet i Politiforums leder.
Faksimile fra Politiforum på nett