– Me kjenner oss som ein opplæringsplass for nyutdanna, vedgår Odd Harald Hovland, overbetjent ved Stord lensmannskontor. Til no i år har fire politibetjentar forlate småbyen til fordel for større stader. Bergen er blant byane som lokkar.

– Me har sett ein del som har vendt nasen nordover ja, seier Hovland. I vår var det seks ledige stillingar på Stord, i dag er det tre-fire. I snitt er har ein vore i manko på tre stillingar til ei kvar tid det siste året.

Trur utfordringane er større

– Ein innbiller seg gjerne at det skjer meir i større byar, at utfordringane er større, seier Kjetil Hoff. Han forlét Stord lensmannskontor til fordel for teneste i Bergen i fjor, etter to og eit halvt år på øya.

– Faktum er at ein får større utfordringar på små stader, meir fridom og meir ansvar, seier Hoff. Han treivs veldig godt på Stord, men valde likevel å reisa til Bergen.

– Eg kunne like godt ha blitt, men slik vart det. Vener og familie i Bergen gjorde utslaget, fortel bergensaren. Då han kom til Stord var ikkje planen å bli så lenge, men han likte seg godt.

– Eg ser ikkje heilt bort frå at eg kjem tilbake.

Må ha fleire lokale

Hovland reknar med at politifolka som kjem til Stord blir i snitt i tre år, nokon lenger, nokon kortare.

– Mange av dei som kjem har ingen tilhøyrsle til staden. Dei ser nok på dette som ein stoppestad etter endt utdanning, trur Hovland. Særleg for tre-fire år sidan, då det var vanskeleg å få jobb var det mange som kom. No er det lettare å få jobb som politi, også i byane – det merkast på gjennomtrekket på Stord.

– Den beste måten å løysa dette på er å få inn fleire lokale, dei tek me gjerne imot, seier Hovland. Dermed kom han med ei oppfordring til alle Sunnhordlendingar som lurer på kva dei skal bli når dei bli store.