Politiet har holdt listen hemmelig, men BT har likevel fått tilgang til den.

–Det er bedre å ta en person for urinering klokken elleve om kvelden, enn å vente til han knuser en kjeve klokken halv tre utenfor et utested, sier politioverbetjent Bengt Angeltvedt.

Ryddes for voldsmenn

Han leder prosjektet Problemorientert politiarbeid (POP) som startet i Bergen i fjor høst. Fokuset på arbeidet har blant annet vært volden i Bergen sentrum.

Som en del av prosjektet har politiet utarbeidet en liste med oversikt over de mest aktive voldsmennene på gaten i Bergen sentrum. Hovedhensikten har vært å rydde sentrum for disse.

Listen har vært oppdatert fire ganger siden prosjektet startet for fullt i fjor høst. Den sist oppdaterte listen er fra 6. mars og viser 13 personer mellom 18-28 år. Alle er norske menn, med ett unntak.

Lav terskel for vold

–Dette er menn som har veldig lav terskel for å bruke vold. De takler konflikter med å bruke vold, og går ikke av veien for å oppsøke voldssituasjoner, sier politioverbetjent Morten Ørn ved analyseavdelingen ved Sentrum politistasjon.

Politiet understreker at de 13 personene ikke nødvendigvis er farlige for folk flest, og at personer på listen ofte kan være gjerningsmann en helg, for så å være offer den neste.

Intensjonen bak listen er å samle en kjerne med personer man vet har lett for å havne i bråk og som utmerker seg negativt på byen.

Ser etter mønster

Kriteriet for å havne på listen er enten flere voldsdommer eller at man går igjen i politiloggene i forbindelse med voldshendelser i sentrum.

– Vi prøver å se om det er et mønster som går igjen. Målet er å luke disse voldspersonene ut av sentrum tidligst mulig, sier Ørn.

Politiet bruker de hjemler som er tilgjengelige i politiloven for å holde verstingene unna bybildet. Sanksjonene er bøter, bortvisning og forvaring på politihuset i inntil fire timer.

Ørn understreker at verstinglisten bare er en liten del av politiets tiltak mot sentrumsvolden.

–Det er pressen som synes listen er mest spennende. Den representerer klassisk politiarbeid, der vi forsøker å systematisere den informasjonen vi har. Det er ikke mer enn det, sier Ørn.

–Ingen heksejakt

Flertallet av de 13 som står på den sist oppdaterte listen, har vært fast inventar gjennom de fire oppdateringene.

I starten av prosjektet ble voldslisten oppbevart i bilene til alle patruljene som var ute i sentrum i helgene. Nå blir listen kun oppdatert elektronisk og tatt frem ved møtene.

Ingen av de 13 mennene som nå befinner seg på listen skal vite at de står der. Rangeringen har likevel hatt sin effekt.

– Noen av dem er blitt prioritert i soningskøen som følge av at de står på listen, sier Ørn.

–Kan listen oppfattes som at politiet driver en heksejakt på disse mennene?

–Nei, ingen av disse personene har grunn til å føle seg trakassert eller forfulgt av politiet. Listen blir brukt på en diskret måte, sier Ørn.

Politioverbetjent Bengt Angeltvedt understreker også at listen bare en liten del av et tverretatlig samarbeid.

Verstinglisten vil bli evaluert når politiet skal ha sin endelige vurdering av POP-prosjektet første juni i år.

Her er listen:

MANN (18): Står for retten i disse dager, tiltalt for å ha påført en annen ansiktsskade etter et slag samt tyveri. Er tidligere bøtelagt for ordensforstyrrelser.

MANN (20): Dømt for en rekke alvorlige voldshandlinger i fjor høst. Han ble også dømt for drapstrussel med kniv og ordensforstyrrelse i fylla. Har hatt en vanskelig oppvekst med vold og rus i hjemmet, samt opphold i fosterhjem. Dom: Fem mnd. fengsel (tre mnd. betinget).

MANN (26): Dømt for blant annet tyveri og brudd på våpenloven. Skal være involvert i et ran samt noen voldssaker.

MANN (21) : Tiltalt for nasking, forfalskning av resepter og mindre narko. Tidligere dømt for tyveri og narko. Har noen eldre voldssaker.

MANN (22): Anmeldt for flere legemsfornærmelser i Bergen sentrum. Et av de groveste var da han i desember i fjor utenfor Scotsman gikk til angrep på en dørvakt med spark og slag.

MANN (28): Dømt i februar for drapstrussel, tyveri, kjøp— og besittelse av narkotika samt ordensforstyrrelse i rus. Han fikk tre mnd. fengsel (en mnd. betinget). I 2003 ble han dømt for en svært alvorlig voldshandling. Traumatisk bakgrunn fra krigsherjet hjemland; skal ha mistet store deler av familien sin. Eneste innvandrer på listen.

MANN (19): Ble i februar dømt for tre til dels svært alvorlige voldshandlinger samt ran og tyveri. Blant annet skjøt han en ungdom i øyet med softgun. Dom: Syv måneder fengsel (fire betinget). Har tidligere også fått forelegg for vold. Har betydelige rusproblemer (hasj, amfetamin, piller og alkohol). Har bodd mye på hospits eller hos kamerater.

MANN (22): Dømt tre ganger for besittelse av hasj, samt for en voldshandling. Fikk to måneders fengsel (en betinget). Er nå siktet i en ny narkotikasak.

MANN (19): Dømt for blant annet vold mot politimann og promillekjøring i mars. Dømt til 45 dagers fengsel.

MANN (21): Dømt to ganger for legemsfornærmelse (2004 og 2005), hærverk og beruselse. Begår sine handlinger i fylla. I siste dom står det at «han har problem med å kontrollere temperamentet sitt når han er full.» Siste dom: 30 dager betinget fengsel.

MANN (25): Dømt sist høst for blant annet besittelse av små mengder hasj, tyveri, trusler, kniv på offentlig sted, ordensforstyrrelse og vold. Et offer måtte sy et kutt med seks sting. Dom: Syv måneder fengsel (fire betinget). Skal ellers ha vært involvert i mange mindre voldssaker.

MANN (20): Lagt inn på voldslisten rett før jul etter et masseslagsmål på lillejulaften. Dømt to ganger, senest i mars, for blant annet vold og trusler. Skal blant annet ha truet en pubgjest med «å knuse ham». Dom: 30 dager fengsel. Skal i tillegg ha vært med på å knuse en leilighet samt vært med på gjengslagsmål på Strandkaien.

MANN (20): Tiltalt for flere tilfeller av vold, blant annet skallet han en kvinne i ansiktet på Exodus. Saken går for retten i disse dager. Også tiltalt for promillekjøring. Har ellers vært i klammeri med politiet en rekke ganger de siste par årene.

UNDER OPPSIKT: Politiets voldsliste viser noen av de mest aktive voldsmennene, som har for vane å havne i bråk på byen. Listen er et verktøy i politiets arbeid med å forhindre vold i Bergen sentrum.