I motsetning til politiet i Oslo har ikke Bergens-politiet en permanent politipost i byens narkotikamiljø.

Oslo-avdelingen har også betydelig mer ressurser til bekjempelsen av de åpne russcenene.

Nå ønsker Hordalands-politiet å se på muligheten for å etablere en midlertidig politipost i Nygårdsparken.

Fant en bil

Tidligere i år sa stasjonssjef i Bergen sentrum, Olav Valland, til BA at de ville lete etter midler for å kunne etablere en slik politipost. Denne posten skulle ta form av en stor bil som kunne stå permanent oppe i Nygårdsparken.

Nå viser det seg at politiet i Hordaland disponerer en slik bil, men den står for tiden i Odda. Der fungerer den som et rullende kontor for det lokale lensmannskontoret.

— Dette er en slags ombygd campingbil som vil være tilgjengelig for oss dersom vi velger å opprette en mobil politipost i Nygårdsparken, sier politistasjonssjef Olav Valland ved Bergen sentrum politistasjon.

Sosialbyråd Lisbeth Iversen (KrF) er kjempeentusiastisk over muligheten.

— Det er flere positive ting knyttet til dette. Dette betyr at politiet kan være til stede på den forebyggende biten, og ikke bare den som handler om å håndtere sikkerhet og kriminalitet, sier hun.

Byråden er svært positiv til det hun kaller en "nærere dialog og samarbeid" med politiet det siste året.

Ikke entusiastisk

En endelig avgjørelse vil bli tatt i løpet av mars måned. Men selv om det politiske miljøet i Bergen håper en mobil politipost vil bidra til å gjøre Nygårdsparken tryggere, er ikke politistasjonssjef Valland like entusiastisk.

— Noen har kanskje litt for store forventninger. Jeg har en mer nøktern tilnærming. Det gjenstår å se om dette vil være fornuftig og effektivt, sier han.

- Hva er det som gjør deg mer skeptisk?

— Om vi plasserer 10 mann eller en bil i parken, vil det fortsatt være narkomane i Bergen by. Dersom vi skyver dem ut av parken, hva da? Det vil være like mange som har behov for behandlingstilbud, sier Valland.

- Mener du at kommunen ikke har oppfylt sin del av avtalen?

— Vi bryr oss ikke med å kritisere noen, men jeg registrerer hva som er gjort og ikke. Vi prøver å følge opp vår del av avtalen, som var ekstra innsats mot de åpne russcenene. Jeg regner med at de andre følger opp, sier Valland.

Skal bedres

Lisbeth Iversen sier hun er helt enig i det Valland sier.

— Det hjelper ikke at bare én aktør gjør mer. Vi må alle trappe opp hver for oss og sette av ytterligere ressurser.

Hun ser selv på muligheten for å øke antall "gående patruljer" fra Strax-huset. I tillegg har de anerkjent behovet for en ekstra bil i tilknytning til Strax-huset.

— Vi skal også se på muligheten for å bidra mer til vektertjenestene for SiB og andre, sier Iversen.