Politioverbetjent Jan Gunnar Bøe, leder av trafikkseksjonen ved Bergen Sentrum Politistasjon, sier at politiet at de vil være til stede ved alle sentrumsskoler ved skolestart klokken 08.30 i morgen.

Vi vil være til stede for å informere, veilede og på andre måter bistå barna og deres ledsagere når de begynner på skolen.

Vi vil også kontrollere fart og atferd til trafikantene. I tiden fremover vil trafikkseksjonen ha spesielt fokus på skoler og de kjørendes atferd i områdene på skoleveier og ved skolene, skriver Bøe en pressemelding.

Politiet oppfordrer alle veifarende til å:

Vise hensyn. Vær spesielt oppmerksom på det vil være mange barn i områdene på vei til og ved skolene denne dagen.

Avpasse farten! Barn er uforutsigbare.

Være et godt forbilde for barna. Barn tar ofte etter voksne sin oppførsel i trafikken.

Videre ber de alle som kjører barn til skolen til å:

Finne et trygt sted å parkere når barna skal ut av bilen.

Unngå å rygge i nærheten av skolen.

Ikke parkere i gangfelt eller fortau.

Send oss bilder fra skolestarten: Bildene sendes som e-post til leserbilder@bt.no eller som MMS til 2211

SKAL PASSE PÅ BARNA: Politioverbetjent Jan Gunnar Bøe, leder av trafikkseksjonen ved Bergen Sentrum Politistasjon, sier at politiet at de vil være til stede ved alle sentrumsskoler ved skolestart klokken 08.30 i morgen.
ØRJAN DEISZ