— Vi finner det naturlig å foreta en slik henvendelse ut fra det som er kommet frem i mediene i helgen, sier Gunnar Fløystad, leder for påtaleenheten i Hordaland politidistrikt.

Nå kan det være Forsvaret kommer politiet i forkjøpet.

Ikke vurdert anmeldelse

— Vi har ikke tatt stilling til en eventuell politianmeldelse, men vil bruke søndagen til å foreta en slik vurdering, sier sjefen for Forsvarsstaben, generalløytnant Arne Bård Dalhaug.

— Vi er iallfall innstilt på å gi politiet en foreløpig orientering allerede i morgen, sier han.

Gunnar Fløystad synes det er «litt spesielt» at Forsvaret på et så tidlig stadium har gått så kraftig ut med sin mistanke.

— Men vi vet jo ikke hvilken informasjon de sitter med i saken. Det er en av de tingene vi ønsker å finne ut. Jeg finner det naturlig at vi gjør en henvendelse for å finne ut om det er grunnlag for etterforskning, sier han.

Mye tyder på at Hordaland politidistrikt vil lede en eventuell etterforskning, i og med at det er på Sjøkrigsskolen eventuelle straffbare forhold har funnet sted.

Sponsoravtaler

Ifølge Aftenposten omfatter den pågående granskingen blant annet flere sponsoravtaler mellom avdelinger i Sjøforsvaret og idrettsforeninger i Bergensområdet, deriblant foreninger der Karlsviks familie var aktive. Man gransker også påstander om at Karlsvik skal ha fått dekket private hotellopphold, fester og andre utgifter. Til sammen skal det dreie seg om flere hundre tusen kroner.

— Dette er hårreisende påstander som ikke har holdt i virkeligheten. De faller på sin egen urimelighet, sier Karlsviks kone til TV 2.

Granskingsgruppen skal ifølge Aftenpostens kilder også se på kontrakter mellom ulike avdelinger i Sjøforsvaret og et selskap som selger profileringsvarer og sportsutstyr. Karlsviks kone er ansatt i dette selskapet.