14.026 vinningsforbrytelser ble anmeldt i Hordaland politidistrikt i fjor, en økning på mer enn 30 prosent fra 2008 etter flere år med nedgang.

En av forklaringene er omreisende utenlandske vinningskriminelle, mener politiet. Andelen litauere, polakker og rumenere som er tatt for lovbrudd i Hordaland har økt med 150 prosent.

**Les også:

Dystert for politiet**

Starter egen gruppe

Nå starter politiet en egen gruppe som kun skal jobbe med saker der omreisende kriminelle står bak.

— Det vi i Norge tradisjonelt har oppfattet som «enkle» saker, innbrudd og tyverier, er blitt organisert og big business. En rumener som ble tatt her i distriktet sa i avhør at Norge er som en godtebutikk. Den utviklingen må vi forsøke å stanse, sier politimester Ragnar Auglend.

Gruppen som nå er i etableringsfasen vil ha kompetanse både på etterretning og analyse.

— De vil følge med på bompasseringer, fotobokser og grensepasseringer. I tillegg vil de selvfølgelig spane selv, sier Auglend.

Møter flere politimestre

Hordalandspolitiet har allerede oppklart flere saker med omreisende kriminelle. Blant annet har tyverier av påhengsmotorer, innbrudd gjennom tak, skimming og dekktyverier blitt avdekket.

— Men dette er saker som vi har kommet inn i et stykke ute i forløpet. Målet nå er at vi skal være mer i forkant, slik at de ikke rekker å gjennomføre disse store seriene av tyverier, sier Auglend.

Mandag skal han også ha møte med sine politimesterkolleger langs kysten, fra Agder i sør til Sogn og Fjordane i nord.

Avslørt av GPS

Tidligere saker har nemlig vist at de omreisende tyvene gjerne følger faste ruter langs Vestlandet.

— I flere saker har vi funnet GPS’er hvor vi kan se hvor de har vært. I saken mot den såkalte påhengsmotorbanden, hadde de til og med merket av hvor de hadde stjålet motorer, hvor det var motorer igjen, og hvor de hadde vært for å rekognosere på landsteder i distriktet, sier Auglend.

Håpet er at politiet langs kysten kan få til et samarbeid om denne typen kriminalitet.

Grundigere kontroller på veien

Den nyopprettede gruppen i Hordaland politidistrikt får også i oppgave å forsøke å finne nye virkemidler som kan brukes i arbeidet mot omreisende kriminelle.

Et av tiltakene som allerede er klart, er mer omfattende kontroller når biler stanses av politiet.

— Det som i alle år er blitt kalt trafikkontroller, vil vi ruste opp. Vi kaller det nå kriminalitetsbekjempelse på veien. Trafikkforhold blir fortsatt en del av kontrollen, men også det og de som er i bilen skal sjekkes, sier Auglend.

Identitetssjekk

Spesielt viktig er det å sjekke identiteten til utenlandske statsborgere, ifølge politimesteren.

— Omreisende kriminelle har gjerne nye identitetspapirer for hver gang de kommer inn i landet. Derfor er det viktig å være obs på dette. Hver driftsenhet i distriktet har nå også fått hver sin fingeravtrykksleser, som blir linket opp mot Kripos sin database, forklarer han.

— Vil det ikke virke stigmatiserende hvis alle østeuropeere til stadighet stanses for kontroll av politiet?

— Det er selvfølgelig viktig at man ikke trår over streken her, det vil bli et spørsmål om skjønn. Men utlendinger er etter utlendingsloven forpliktet til å kunne legitimere seg til enhver tid, sier politimesteren.

Gjør politiet nok for å hindre og oppklare vinningsforbrytelser? Si din mening.

Bergens Tidende