Det er krise i utkantskommunen. En bevæpnet desperado har tatt gisler på en barneskole. Men hold ut, politiets utrykningsenhet er på vei til åstedet. De vil dukke opp om to timer og en fergetur.

Slik ville situasjonen vært i dag.

— I akutte situasjoner nytter det ikke med to timer. Da har støvet lagt seg, sier John Reidar Nielsen, visepolitimester i Hordaland.

Trene døgnet rundt

Dette er hva han og Hordaland politidistrikt foreslår til sjefene i Politidirektoratet:

**Regionale «beredskapsenheter»:** Ved de aller mest alvorlige hendelsene – som en såkalt skyting pågår-situasjon – skal en gruppe politifolk være i beredskap for å kunne rykke øyeblikkelig fra en "strategisk plass", for eksempel politihuset i Bergen. Gruppen kan også være en forsterkningsstyrke.

**Helikopterfrakt:** For å kunne komme raskt til åstedet, må politiet ha mulighet til å rekvirere helikoptertransport fra Forsvaret.

**Trening 24/7:** Den nye beredskapsenheten blir kombinert med politimannskapenes trening. Vanlige polititjenestefolk skal enten ha 40 eller 103 timer trening i året. I stedet for å legge treningen i kontortiden, blir det trening i skift døgnet rundt. De som trener, er da gruppen som er i beredskap.

Forslagene fra hordalandspolitiet kommer i kjølvannet av politiets Sønderland-utvalg, som evaluerte innsatsen under terrorangrepet 22. juli. Utvalget kom med flere såkalte læringspunkter, altså punktene de mener fungerte for dårlig.

Tar 1–2 timer

Mens ambulanse og brannvesen sitter klare til å rykke når de blir varslet, er politiets patruljer som regel ute på jobb – gjerne langt unna.

Ifølge Nilsen er det "ikke uvanlig" at politiet i Hordaland bruker mellom én og to timer fra de får meldingen til ankomst på åstedet.

— Hordaland er slik at vi uansett hvor mange vi er, vil vi ha problemer med å ankomme raskt utenfor sentrale strøk. Da er helikopter løsningen, sier Nilsen.

Helikopterutrustning

I så fall betyr det enten å bruke dagens Sea King-redningshelikopter fra Florø eller Sola – eller å bygge opp en ny base i Bergen.

— Det er et politisk spørsmål. Men tar du en passerspiss og tegner hvor langt du kommer fra Bergen på 30–40 minutter, har du et nedslagsfelt på mellom 700.000 og én million mennesker.

Dagens redningshelikopter kan uten videre frakte 10–12 personer, ifølge 330-skvadronen. Politiet har aldri øvd med dem. Det har derimot Forsvarets spesialkommando (FSK), som har et særlig ansvar ved terrorangrep offshore.

Daværende justisminister Knut Storberget varslet i fjor at de nye redningshelikoptrene, med varslet ankomst i 2017, skal utrustes mot terror.

I dag er den nasjonale beredskapstroppen – kallesignal Delta – den skarpeste delen av politiet. Delta-mannskapene er lokalisert i Oslo, og kan bli fraktet med helikopter eller rutefly til oppdrag andre steder i landet.

Men akutt hjelp fra Delta fungerer bare på det sentrale Østlandet, mener politiet i Hordaland.

— Å fly dem over tar minimum to timer. Det oppfyller ikke kravet samfunnet har i dag til responstid, sier Nilsen.

Byen et stykke unna

BT har vært i kontakt med politimestrene i Troms, Sør-Trøndelag, Rogaland og Agder. Ingen vil kommentere spesifikt forslaget fra Hordaland politidistrikt, men sier følgende:

— Politiet kan definitivt bli flinkere til å tenke samarbeid i større regioner. Det vil helt sikkert bli diskutert regionsamarbeid om helikopter og mannskapsstøtte, sier Einar Sparboe Lysnes i Troms.

— 22. juli kan ikke være dimensjonerende for politiet, men skoleskytinger skjer med mellomrom i Europa. Den regionale nabohjelpen må bli bedre. Oslo ligger tross alt et godt stykke unna, sier visepolitimester Kjell E. Hegstad i Agder.

— Det er et forslag det er verdt å se på. Vi har en jobb å gjøre for å ha tilstrekkelig beredskap, sier Nils Kristian Moe i Sør-Trøndelag.

Politidirektoratet sier de ikke ønsker å kommentere enkeltforslag fra de ulike distriktene før de har fått en samlet oversikt.

file5yft4j1htkxwjw842c3.jpg
file60p6mxjidfpputi8k7e.jpg