HAAKON B. SCHRØDER
FINN BJØRN TØNDER

Etter det Bergens Tidende erfarer, har den "nye" etterforskningen de siste to månedene ikke frembragt noe som rokker ved siktelsene som allerede er utferdiget mot ekteparet. Det var førstestatsadvokat Walter Wangberg som for snart to måneder siden ba om mer etterforskning i saken.

Etter det BT kjenner til er det ikke kommet fram noe "sensasjonalt nytt" som endrer konklusjonen politiet kom til før statsadvokaten bad om mer etterforskning. I klartekst vil dermed politiet at Bergens rådmann siktes for forsikringsbedrageri av 116.000 kroner. Det er det mest alvorlige punktet i siktelsen. Konen må svare for langt flere forhold.

I sluttfasen
Politiinspektør Øyvind Tenold, som leder etterforskningen, vil ikke kommentere hva de siste avhør og undersøkelser omkring rådmannen og hans kone har frembragt av nye opplysninger. Tenold bekrefter at etterforskningen nå er helt i sluttfasen. Det er bare snakk om dager før saken igjen sendes over til førstestatsadvokat Walter Wangberg, sier han.

Tenold er i ferd med å skrive en ny innstilling i saken. Den vil inneholde politiets bevisvurdering omkring siktelsespunktene mot ekteparet.

Etter det Bergens Tidende forstår, er det bare førstestatsadvokaten nå som kan forhindre en tiltale mot rådmann Ragnar Fagereng og hans kone. Politiet går inn for at både Anne Grethe Fagereng og Ragnar Fagereng skal tiltales for flere straffbare forhold, som ildspåsettelse og forsikringsbedrageri etter et fiktivt innbrudd i boligen.

Lang tid
Da Bergens Tidende tirsdag snakket med advokat Helge Wesenberg, som forsvarer rådmannen, la ikke advokaten skjul på at han syntes at det hadde vært en langdryg etterforskning.

- Vi har hatt behov for å bruke den tiden som har gått med til saken, parerer politiinspektør Øyvind Tenold.

En del ekstratid har gått med nettopp fordi rådmannen motsatte seg at politiet fikk innsyn i de dokumenter man ønsket.

Det er usikkert hvor lang tid førstestatsadvokat Walter Wangberg kommer til å bruke før han fatter en avgjørelse i saken. En eventuell tiltale mot rådmannen og hans kone blir trolig ikke klarfør etter fellesferien.