— Patruljebilene kjører etter de mest populære bussavgangene. Underveis kommer de til å ha telefonkontakt med bussjåføren. Dersom det oppstår bråk av noe slag underveis, blir bussen stoppet. Vi kommer ikke til å tolerere uroligheter, sier visepolitimester og sjef for Bergen Sentrum politistasjon Bernt Solberg.

— Det er ikke nok å gripe inn etter at voldsepisodene skjer. Målet er å være på plass før ungdommene begynner å gå løs på hverandre, sier Solberg.

Når ungdommene skal tilbake til hjemstedene sine, er planen at politiet skal følge dem på samme måten. Dette kom frem på en pressekonferanse i går.

Dyster statistikk for Bergen sentrum er bakgrunnen for den tunge satsingen til politiet. Fra 2003 til 2004 økte voldssakene i dette området med 26 prosent. Mesteparten av bråket skjer i helgene etter klokken 24.

60 prosent flere politifolk

Politiet varsler nå en rekke tiltak for å hindre ungdommene i å gå løs på hverandre.

  • Tallet på politipatruljer i sentrum øker kraftig. Allerede forrige helg var det 60 prosent flere tjenestemenn i bygatene enn tidligere. Dette fortsetter de neste månedene.
  • Patruljene vil ha lavere terskel for å gripe inn i situasjoner som kan ende med vold og bråk.
  • Sjansen for å bli tatt er vesentlig større enn før.
  • Politiet satser på å få videoovervåking av de mest utsatte områdene i sentrum.

Verstingliste

Tiltakene har allerede gitt resultater. Sist helg resulterte patruljeringen i hele 46 disiplinærsaker, noe som er dobbelt så mye som vanlig.

— Dette er flaskeknusing og liknende saker. I begynnelsen regner vi med å få flere anmeldelser enn det vi har hatt tidligere, men etter hvert håper vi at tiltakene vil føre til at bråkmakerne blir roligere, sier Bernt Solberg.

15 personer skal til enhver tid stå oppført på politiets «verstingliste». Denne vil variere fra måned til måned og bestå av de personene som har laget mest bråk på byen den siste tiden. Dersom noen av disse viser antydning til negativ oppførsel på byen, skal de straks tas hånd om.

— Overfor disse vil vi praktisere nulltoleranse, sier visepolitimesteren.