Lommemannen-rettssaken

– Vi mener enkelte av disse sakene kan dokumentere at det finnes andre gjerningsmenn, sier Andersens forsvarer, advokat Gunhild Lærum.

I likhet med Lærum vil også statsadvokat Per Egil Volledal føre bevis i saker Andersen ikke er tiltalt for. Forsvarer og aktorat skal imidlertid ha plukket ut forskjellige saker som de ønsker belyst.

Forvaringspåstand

Statsadvokaten har tatt forbehold om at han vil kreve forvaring for Andersen, og foreldede saker kan da ha betydning for dommernes vurdering av gjentakelsesfaren. Derfor har Volledal tidligere varslet at det kan bli aktuelt å føre bevis for foreldede saker som en del av argumentasjonen for straffutmåling.

Ifølge Lærum er det ennå ikke sikkert at saker utenfor tiltalen vil bli tema i retten.

– Vi er usikre på om dommeren kommer til å tillate slik bevisførsel, sier hun.

Over fem måneder er satt av til rettssaken som starter i Follo tingrett mandag 2. november.

De første to rettsdagene vil gå med til innledningsforedrag og til Erik Andersens forklaring. Disse første dagene vil han ikke forklare seg om de enkelte postene i tiltalen, men gi en generell forklaring om sin bakgrunn og saken.

30 gutter må vitne

Deretter skal postene i tiltalen behandles en etter en, gjennom de neste fire og en halv månedene. 30 av guttene Andersen er tiltalt for overgrep mot må møte i retten og avgi forklaring. Resten er fortsatt under 16 år, og det vil derfor bli avspilt video av dommeravhør av disse guttene.

For hvert punkt i tiltalen vil det også bli lagt frem resultater av fotokonfrontasjon, der det er foretatt.

Andre bevis og vitner for hvert enkelt punkt vil også bli presentert fortløpende, og Andersen vil få anledning til å forklare seg om hvert enkelt av dem. Politiet har blant annet samlet inn informasjon fra tippekort og fergekort for å dokumentere Andersens bevegelser i tiden rundt overgrepene.

Trolig er det mer enn 100 vitner som skal gi forklaring i løpet av rettssaken.

– Vi har rundt 50 vitner fra vår side, og aktoratet har enda flere enn oss, sier advokat Gunhild Lærum.

Blant forsvarervitnene er flere personer fra Erik Andersens familie og vennekrets. Vitnene skal trolig både forklare seg om Andersens bevegelser på aktuelle tidspunkter, og generelt om hans personlighet.