• Det er sært av politiet å skyve ansvaret over på kulturtilbudet i kommunen, når de selv la ned nærpolitistasjonen på Landås.

JØRN-ARNE TOMASGARD

jorn.tomasgard@bt.no

Det er Lars-Petter Smidt på Slettebakken som kommer med denne uttalelsen. Han lar seg provosere av politioverbetjent Svein Bjørn Losnegårds uttalelser i BT i går.

Losnegård undret seg over om kommunen hadde spurt ungdommene på Landås hva de ønsket seg av kulturaktiviteter. Bakgrunnen er en utvikling med bråk og kriminalitet i området det siste halvåret.

— Nærpolitiet på Landås ble lagt ned i 1998-99, da jeg satt som nestleder i foreldrearbeidsutvalget på Slettebakken skole. Sammen med foreldrerepresentanter fra Gimle skole skrev vi to brev om saken til daværende politimester Rolf B. Wegner. Vi fikk aldri svar tilbake, forteller Smidt.

— Det er litt sært av Losnegård å skyve ansvaret over på kommunen, når politiet selv har valgt å trekke seg vekk, sier Smidt. Han bor i Adolph Bergs vei og han har barn på Slettebakken skole og Gimle skole.

— Det bor veldig mange ålreite mennesker her, men også noen utskudd. Vi føler ikke at de største problemene er i Adolph Bergs vei, og vi ser helst at navnet Chicago street går i glemmeboken, sier han om gatens tilnavn fra 1950-tallet. Da var gaten beryktet for sine ungdomsproblemer.

Kultursjef Berit Tande i Bergenhus og Årstad erkjenner at de ikke treffer alle ungdommene. Hun sier at de jobber med å forbedre seg. Men hun mener det ikke er riktig at ungdommen ikke er tatt med på råd.

— Vi går inn og spør ungdommene på skolene, i ungdomsklubbene og ungdomsrådet i bydelen. Ungdommene har stor mulighet til å påvirke tilbudet, sier Tande. Hun sier det er tilbud hver eneste dag.

— Vi har ulike ungdomsklubber, og et eget ungdomsprosjekt som kalles ProWox, der vi har aktiviteter som musikk, streetdance, make up og styling, paintball og klatring.

Aktivitetstilbudet endrer seg, nettopp på grunn av medvirkning fra ungdommen selv, sier kultursjefen.